VR (Virtual Reality) og AR (Augmented Reality) er teknologier, der bruges mere og mere i Danmark. Men hvad med sundhedsvæsnet?

 

VR_Tom_IMG_1480_1024px.jpg

Brugen af virtual reality spreder sig - også i sundhedsvæsnet. Men hvordan og hvor meget? Det har en ny undersøgelse kortlagt 
(Foto fra et kreativt testlaboratorium. Foto: Region Midtjylland)

Regional Udvikling i Region Midtjylland har siden efteråret 2019 haft konsulentfirmaet Delendorff Advisory til at lave en kortlægning af VR og AR initiativer, erfaringer og leverandører indenfor sundhedsområdet.

Formålet med arbejdet har været at give et overblik over, hvordan og i hvilket omfang VR/AR anvendes på de danske hospitaler og i den øvrige sundhedssektor. Region Midtjylland vil bruge dette overblik til at kvalificere en fremadrettet strategisk indsats for udnyttelse af de muligheder, som VR/AR-teknologien åbner op for.

Kortlægningsarbejdet er nu gennemført og du kan læse den endelige afrapportering fra Delendorff Advisory her.

Vi vil i den sammenhæng gerne kvittere for dit bidrag til kortlægningen. Det er kun lykkedes at komme så godt omkring, fordi du og mange andre velvilligt har dedikeret tid til at bidrage med viden og input. Det skal du have mange tak for!

Fyraftensmøde: VR/AR i sundhedssammenhæng

   

Regional Udvikling arrangerer mandag d. 28. september kl. 15:30-17:30 i Aarhus et fyraftensmøde om VR i en sundhedssammenhæng.

På mødet vil kortlægningen blive præsenteret, og der vil være diskussion af de perspektiver og anbefalinger, som afrapporteringen tegner, og hvordan vi bedst kommer videre med at udnytte mulighederne indenfor området. Det nærmere program for mødet følger efter sommerferien.

Hvis du ønsker at deltage på mødet, så send en mail til sku@ru.rm.dk senest 28. august.

 

Kort over initiativer og leverandører

En anbefaling i afrapportering handler om at udvikle et interaktivt kort over VR/AR-initiativer og -leverandører i en sundhedssammenhæng.

Regional Udvikling har lavet et bud på, hvordan et sådan kort kan se ud. Kortet er tænkt som et fælles værktøj, som alle kan bruge til at få indsigt i, hvem der arbejder med hvad indenfor området, og hvem man kan kontakte, hvis man ønsker at vide mere.

Vi planlægger en løbende opdatering og videreudvikling af kortet, og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har kendskab til relevante initiativer, som ikke optræder på kortet.

Kortet kan indtil videre findes her: https://midt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=26f879a2e2b940018a19f3627244d468

Revideret 03-07-2020