Hjertespejl forestillingen

Region Midtjyllands kulturindsats skal bidrage til en attraktiv og bæredygtig region for alle ved at styrke fællesskabet og give borgerne mulighed for at leve det gode liv. Gennem en styrkelse af regionens kulturaktører og -institutioner vil vi udvikle samarbejdet om kultur på tværs af regionen. Vi vil fremme alle midtjyske borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og muligheder for selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet

I 2020 har vi følgende indsatser og aktiviteter:

 • De regionale kulturudviklingsmidler
  Hvert år uddeles midler til kulturprojekter fra den regionale kulturpulje gennem to årlige ansøgningsrunder - se mere om midler til kulturprojekter.

  Den første ansøgningsfrist i 2020 forventes at blive medio 2020, da ansøgningsfristen d. 3. februar er udsat.

 • Europæisk Kulturregion
  Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem kommunerne og regionen. Visionen for Europæisk Kulturregion er, at denne vil sikre kulturaktører og andre samarbejdspartnere  en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv og skabe internationalt samarbejde og synlighed. Se mere om Europæisk Kulturregion på: http://www.kulturregion.dk/

 • Regionale kulturindsatser 2019

  Region Midtjylland arbejder med flere forskellige indsatsområder i 2019.

  Kultur og sundhed: Området bliver yderligere udviklet i 2019, hvor vi bl.a. vil arbejde på at knytte uddannelses-og forskningsinstitutioner tættere på de konkrete projekter for at skabe et bedre vidensgrundlag for den fremtidige indsats.

  Kultur og landdistrikter: Området skal bidrage til udvikling kulturlivet i landdistrikter og dermed til at bl.a. at understøtte det gode liv for borgere i regionen.

  Kultur og kompetencer, børn og unge: Området skal understøtte børn og unges udvikling, så de får de bedste muligheder for at udvikle sig til dannede og demokratiske medborgere

  Kultur og kreative miljøer: Området skal skabe muligheder for udvikling af kreative miljøer over hele regionen der kan fungere som kulturelle dynamoer og bidrage til udviklingen i deres lokalområde.

  Kultur, miljø og natur: Området skal at afdække kulturens potentiale ift. miljø- og klimaudfordringerne og understøtte de midtjyske kulturinstitutioner og –aktører i deres arbejde med FN's verdensmål.


Vi har i vores indsats fokus på:

 • skabelse og facilitering af strategiske partnerskaber (herunder Europæisk Kulturregion), faglige netværk og internationale samarbejder
 • tildeling af støtte til kulturprojekter af regional betydning
 • en opsøgende og eksperimenterende tilgang til styrkelse af kulturlivet og dets rolle i et regionalt udviklingsperspektiv

Europæisk Kulturregion på Kulturmødet

Se video fra Europæisk Kulturregions scene Lysskoven på Kulturmødet 2019.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.