Kulturm├©de 0897.jpg
Europæisk Kulturregion på Kulturmødet Mors 2019. Her er det performancegruppen IKARUS fra Odin Teatret - Nordisk Teaterlaboratorium, der underholder på scenen Lysskoven. Foto: Niels Åge Skovbo.

Europæisk Kulturregion samarbejder om udvikling af kulturen i Region Midtjylland.

Afslutningen på Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 efterlod Region Midtjyllands kommuner og kulturaktører med bagagen fuld af storslåede oplevelser, lærerige erfaringer og helt nye kulturelle venskaber. Europæisk Kulturregion fortsætter det gode samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen efter kulturhovedstadsåret med et ønske om fortsat at udvikle kulturlivet på tværs af kommune-, regions- og landegrænser.

Fortællinger, kreativitet og fællesskaber
Overskriften for samarbejdsaftalen lyder "Europæisk Kulturregion – Fortællinger. Kreativitet. Fællesskaber", og det dækker både projektets titel og ambition. I Europæisk Kulturregion skaber vi nye fortællinger i et kreativt samarbejde med international gennemslagskraft, og målet er at bevare og styrke den nye identitet som kulturregion efter 2017. Projektet er finansieret af Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab og fokuserer blandt andet på internationalt samarbejde og kompetenceudvikling i kulturlivet.

Regional kulturfestival og scene på Kulturmødet
Europæisk Kulturregions første store milepæl var en fælles kulturfestival, der fandt sted d. 1.-16. juni 2019 under temaet "Genopdag". Festivalen bød på i alt cirka 500 små og store kulturaktiviteter i hele regionen skabt gennem samarbejder og partnerskaber. Herudover har samarbejdet indtil nu også præsenteret scenen Lysskoven på Kulturmødet Mors i 2018 og 2019, et politisk topmøde i 2018 og et samlet kulturprogram med udvalgte oplevelser i hele regionen.

Fælles for alle aktiviteterne er at sikre, at kulturen fortsat står højt på dagsordenen i hele Region Midtjylland.

Læs mere på Europæisk Kulturregions hjemmeside og Europæisk Kulturregions Facebookside.

Læs mere om GENOPDAG på festivalens hjemmeside.

Europæisk Kulturregion Fortællinger - Kreativitet - Fællesskaber

Europæisk Kulturregion på Kulturmødet

Se video fra Europæisk Kulturregions scene Lysskoven på Kulturmødet 2019.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.