Kulturmøde

Europæisk Kulturregion bygger videre på det gode regionale samarbejde fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i et nyt projekt, der fortsat skal styrke kulturlivet i hele regionen og skabe grobund for fremtidens kultursamarbejde i Region Midtjylland.

Afslutningen på Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 efterlader Region Midtjyllands kommuner og kulturaktører med bagagen fuld af storslåede oplevelser, lærerige erfaringer og helt nye kulturelle venskaber. På tværs af regionen har kulturinstitutioner, foreninger og kunstnere fundet hinanden og skabt fælles projekter med overvældende resultater. Europæisk Kulturregion er dannet i samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen med et ønske om fortsat at udvikle kulturlivet på tværs af kommunegrænserne.

Fortællinger, kreativitet og fællesskaber
Overskriften for samarbejdsaftalen lyder ’Europæisk Kulturregion – Fortællinger. Kreativitet. Fællesskaber’, og det dækker både projektets titel og ambition. Det handler om at skabe nye fortællinger på baggrund af de fælles erfaringer fra kulturhovedstadsåret i et kreativt samarbejde med international gennemslagskraft, og målet er at bevare og styrke den nye identitet som kulturregion efter 2017. Projektet er finansieret af Region Midtjylland og kommunerne i fællesskab og fokuserer blandt andet på borgerrettede arrangementer og projekter, der både dyrker samarbejdet, sikrer geografisk spredning og har internationalt perspektiv. Samarbejdsaftalen løber i første omgang frem til år 2020.

Fælles kulturprogram og ny festival i 2019
Europæisk Kulturregions første milepæl bliver en fælles kulturfestival d. 1.-16. juni 2019 med temaet "Genopdag". I perioden vil der være kulturoplevelser i hele regionen skabt gennem samarbejder og partnerskaber på tværs af kulturaktører og kommuner. Herudover byder samarbejdet på et omfattende toårigt kulturprogram fuld af arrangementer og projekter i hele Midtjylland samt på to nye, årligt tilbagevendende begivenheder i form af et kulturforum og et politisk topmøde. Fælles for det hele er at sikre, at kulturen fortsat står højt på dagsordenen i hele Region Midtjylland.

Læs mere på Europæisk Kulturregions hjemmeside og Europæisk Kulturregions Facebookside.

Europæisk Kulturregion Fortællinger - Kreativitet - Fællesskaber