Hjertespejl forestillingen
"Hjertespejl" præsenterede 600 børn og unges nyfortolkning af H.C. Andersens eventyr "Snedronningen" i Musikhuset Aarhus. Forestillingen blev skabt i samarbejde mellem Kulturprinsen og Aarhus Musikskole med kunstnerisk støtte af Odin Teatret, TRIB og Carte Blanche.

Region Midtjyllands kulturindsats skal bidrage til en attraktiv og bæredygtig region for alle ved at styrke fællesskabet og give borgerne mulighed for at leve det gode liv. Gennem en styrkelse af regionens kulturaktører og -institutioner vil vi udvikle samarbejdet om kultur på tværs af regionen. Vi vil fremme alle midtjyske borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og muligheder for selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet.

Vi har i vores indsats fokus på:

  • Skabelse og facilitering af strategiske partnerskaber (herunder Europæisk Kulturregion), faglige netværk og internationale samarbejder.
  • Tildeling af støtte til kulturprojekter af regional betydning.
  • En opsøgende og eksperimenterende tilgang til styrkelse af kulturlivet og dets rolle i et regionalt udviklingsperspektiv.

I vores kulturpolitik for 2020-2024 kan du læse meget mere om vores kulturindsats i de kommende år.

Download handlingsplan for kulturområdet 2021 her

De regionale kulturudviklingsmidler 2021
Fristen for ansøgninger til de regionale kulturudviklingsmidler var mandag d. 8. februar 2021 kl. 9.00. Ansøgningerne forventes behandlet på møde i Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling 3. maj 2021 og i Regionsrådet 26. maj 2021. Indstillinger om støtte eller afslag kan forud for møderne ses i den offentlige dagsorden for møderne. Her kan du finde dagsordener og referater for møder i Udvalg for Regional Udvikling, og her kan du finde dagsordener og referater for møder i Regionsrådet.

Læs mere om de regionale kulturudviklingsmidler her

Kultur i Region Midtjylland

I videoen her kan du se nogle af vores aktiviteter på kulturområdet og høre mere om, hvorfor vi synes, det er vigtigt at samarbejde om kulturen i Region Midtjylland.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.