Hjertespejl forestillingen

Region Midtjyllands kulturindsats skal bidrage til en attraktiv og bæredygtig region for alle ved at styrke fællesskabet og give borgerne mulighed for at leve det gode liv. Gennem en styrkelse af regionens kulturaktører og -institutioner vil vi udvikle samarbejdet om kultur på tværs af regionen. Vi vil fremme alle midtjyske borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og muligheder for selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet.

Vi har i vores indsats fokus på:

 • Skabelse og facilitering af strategiske partnerskaber (herunder Europæisk Kulturregion), faglige netværk og internationale samarbejder.
 • Tildeling af støtte til kulturprojekter af regional betydning.
 • En opsøgende og eksperimenterende tilgang til styrkelse af kulturlivet og dets rolle i et regionalt udviklingsperspektiv.


Download Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024 her.


I 2020 har vi følgende indsatser og aktiviteter:

 • De regionale kulturudviklingsmidler
  Den regionale kulturindsats understøttes af midler til udvikling og gennemførelse af kulturprojekter. I 2. halvår 2020 målrettes midlerne mod udviklingsprojekter, der har til formål at hjælpe kulturen tilbage i omdrejninger efter COVID-19-krisen. Se mere om, hvad der kan søges om tilskud til her.

  Ansøgningsfristen til kulturudviklingsmidlerne er den 17. august 2020 kl. 8.00.

 • Europæisk Kulturregion
  Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem Region Midtjylland og alle 19 kommuner i regionen. Visionen for Europæisk Kulturregion er at sikre kulturaktører og andre samarbejdspartnere en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv og skabe internationalt samarbejde og synlighed. Læs mere om Europæisk Kulturregion her og på: www.kulturregion.dk

 

Regionale kulturindsatser 2. halvår 2020
Region Midtjylland har følgende indsatser i handlingsplanen for 2. halvår 2020:

Regionalt kultursamarbejde: For at understøtte et rigt og mangfoldigt kulturliv er der behov for et stærkt samarbejde på tværs af institutioner, kommuner og fagligheder bl.a. i regi af Europæisk Kulturregion og de kulturfaglige netværk i regionen.

Udvikling og eksperimenter: For at skabe rum for, at kulturinstitutioner og kunstnere kan udvikle nye projekter og samarbejder, afsættes der en pulje, hvorfra der kan søges støtte til udviklingsprojekter i regionen. I 2. halvår af 2020 prioriteres særligt projekter, der kan hjælpe med at løse de udfordringer, som corona-krisen har skabt for kulturlivet. Læs mere om de regionale kulturudviklingsmidler her.

Kultur og sundhed: Kunst og kultur kan gøre en væsentlig forskel for udsatte, sårbare og syge borgere. Vi arbejder derfor aktivt med at finde nye løsninger til, hvordan sundhedssektoren fordel kan samarbejde med kunst- og kulturområdet. Læs mere om vores indsats inden for kultur og sundhed her.

Kultur og landdistrikter: Vi ønsker, at borgere i landdistrikterne har god adgang til kulturoplevelser – og gerne med en variation af tilbud, der både favner muligheden for at opleve kunst og kultur og for selv at være kreativ.

Børn og ungekultur: Kreativitet og kulturoplevelser er en vigtig del af vores udvikling. Mødet med kunst og kultur styrker vores kompetencer indenfor mange forskellige livsområder igennem opvæksten. Vi vil derfor bidrage til at sikre, at alle børn og unge i Region Midtjylland har adgang til kulturoplevelser og kreative udfoldelsesmuligheder.

Europæisk Kulturregion på Kulturmødet

Se video fra Europæisk Kulturregions scene Lysskoven på Kulturmødet 2019.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.