En af regionens fornemste opgaver på kulturområdet er at skabe gode betingelser for samarbejde på tværs både af kommune- og faggrænser.

Dette afspejler sig dels i retningslinjerne for kulturtilskud, der i særlig grad tilgodeser projekter med flere partnere. Dels har regionen på forskellig måde givet støtte til kulturfaglige netværk.

Du kan læse om disse netværk i det følgende.

BUM – Netværket for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland

Midtjyske Museers Udviklingsråd

Teaternetværket SceNet

Forprojekt for et regionalt kultur- og sundhedsnetværk ved Holstebro Kommune og Silkeborg Kommune