Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, der udgør en del af den regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og bæredygtig region for alle”.

I 2021 målrettes midlerne særligt mod udviklingsprojekter, der adresserer udfordringer skabt og intensiveret af corona-krisen. Der prioriteres projekter, som skaber udvikling og omstilling, som eksperimenterer, og som kan skaleres og tilpasses alt efter hvordan corona-situationen udvikler sig i 2021.

Der var i 2021 kun én ansøgningsrunde til regionens kulturpulje med frist mandag d. 8. februar 2021 kl. 9.00. Ansøgninger forventes behandlet på møde i regionsrådet den 26. maj 2021.

For at understøtte en særlig corona-indsats, kunne der desuden søges specifikt til mindre kulturprojekter med dertil reducerede krav (se kriterier for tilskud nedenfor).

Der kan i 2021 søges om tilskud til:

  • Større udviklingsprojekter med bred regional relevans gennemført i brede partnerskaber
  • Mindre kulturprojekter med et maksimalt tilskud på 100.000 kr.


Der er i alt afsat ca. 7,5 mio. kr. til kulturpuljens ansøgningsrunde den 8. februar 2021 kl. 9.00.

Har du spørgsmål til kulturudviklingsmidlerne, er du altid velkommen til at kontakte os. Find kontaktinformation her.

Ansøgninger forventes behandlet på møde i Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling 3. maj 2021 og i Regionsrådet 26. maj 2021. Indstillinger om støtte eller afslag kan forud for møderne ses i den offentlige dagsorden for møderne. Her kan du finde dagsordener og referater for møder i Udvalg for Regional Udvikling, og her kan du finde dagsordener og referater for møder i Regionsrådet.

Download ansøgningsvejledning til "Større udviklingsprojekter" her

Download ansøgningsvejledning til "Mindre udviklingsprojekter" her

Download ansøgningsskema til "Større udviklingsprojekter" her

Download ansøgningsskema til "Mindre udviklingsprojekter" her

Find standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer her: Standardvilkår og støtteberettigelsesregler

Ansøgere opfordres til at kontakte regionens kulturteam forud for ansøgning.

Hvem kan søge tilskud til kulturprojekter?

Hvad kan der søges tilskud til i 2021?

Kriterier for kulturtilskud i 2021

Hvem har fået tilskud i 2020?

Offentliggørelse

FAQ