Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, der udgør en del af den regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og bæredygtig region for alle”.

Der kan søges om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter, der understøtter de fem indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024.

Indsatsområder Tværgående Udviklingsspor
Regionalt kultursamarbejde FN' verdensmål og bæredygtighed
Udvikling og eksperimenter Internationalisering
Kultur og sundhed Viden og kompetencer
Kultur og landdistrikter  
Børne- og ungekultur  

Kulturudviklingspuljen yder tilskud til både store og små projekter

Inden for puljen kan der ansøges om tilskud til hhv.:

Større kulturprojekter: Ansøgte tilskud er over 100.000 kr.

Større projekter som gennemføres i partnerskaber med projektaktiviteter bredt i regionen, og hvorfra der kan opnås ny læring med bred relevans for både regionens borgere og kulturliv.

Ansøgninger til større kulturprojekter skal have en medfinansiering på mindst 50% af det samlede budget

Mindre kulturprojekter: Ansøgte tilskud er maksimalt 100.000 kr.

Mindre projekter som understøtter udvikling og eksperimenter i et kulturliv præget af omstilling, fx grundet corona eller som tilgodeser mindre kulturaktører fx inden for vækstlaget.

Ansøgninger til mindre kulturprojekter skal have en medfinansiering på mindst 25% af det samlede budget

Kriterier for udvælgelse af kulturprojekter, der kan modtage støtte

Ansøgningerne vurderes efter følgende kriterier. Generelt vægtes kriterierne tungere jo større projektet er:

  • Innovation og udvikling
  • Partnerskaber og organisering
  • Projektets relevans
  • Læring, viden og varig udvikling

Læs mere under 'Kriterier og krav for tilskud' nederst på siden.

Ansøgning 2022

Første frist for ansøgninger til regionens kulturudviklingspulje i 2022 var mandag 28. februar 2022 kl. 12.00. Der er i alt afsat 4,7 mio. kr. til kulturpuljens ansøgningsrunde med frist den 28. februar 2022. Heraf er der i udgangspunktet afsat ca. 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter. Udvalget for Regional Udvikling behandler ansøgningerne på udvalgsmødet 8. juni 2022, hvorefter der foreligger svar på ansøgning.

Kommende ansøgningsfrist er 19. september 2022 kl. 12.00.

Digital ansøgningsblanket

Der ansøges til den regionale kulturudviklingspulje og hhv. større eller mindre kulturprojekter via boksene til højre. Ansøger skal bruge NEMID login. Ansøgningsskemaet vil være gemt på ansøgers profil under 'Mine blanketter' indtil blanketten er blevet indsendt til regionen. Du finder nærmere vejledning til udfyldelse af ansøgningsblanketten herunder.

Bemærk: Du bør orientere dig i følgende vejledninger, inden du går i gang med din ansøgning:


Du er meget velkommen til at kontakte regionens kulturteam med spørgsmål og sparring omkring projektidéer. Især for større udviklingsprojekter opfordrer vi til, at man i god tid tager kontakt til os forud for ansøgning.

Find kontaktinformation her

 

Hvem kan søge tilskud til kulturprojekter?

Kriterier og krav for tilskud

Hvem har fået tilskud i 2021?

Offentliggørelse

Tips til ansøgning

FAQ