Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, der udgør en del af den regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og bæredygtig region for alle”.

I 2021 målrettes midlerne særligt mod udviklingsprojekter, der adresserer udfordringer skabt og intensiveret af corona-krisen. Der prioriteres projekter, som skaber udvikling og omstilling, som eksperimenterer, og som kan skaleres og tilpasses alt efter hvordan corona-situationen udvikler sig i 2021.

Der har i 2021 kun været én ansøgningsrunde til regionens kulturpulje med frist mandag d. 8. februar 2021 kl. 9.00. Ansøgningerne blev behandlet på møde i regionsrådet 26. maj 2021, og i alt 43 kulturprojekter modtog støtte. Se en oversigt over samtlige støttede projekter nedenfor. Læs mere om alle projekterne og den politiske behandling i referatet for regionsrådsmødet 26. maj 2021.

For at understøtte en særlig corona-indsats, kunne der desuden søges specifikt til mindre kulturprojekter med dertil reducerede krav (se kriterier for tilskud nedenfor).

Der kunne i 2021 søges om tilskud til:

  • Større udviklingsprojekter med bred regional relevans gennemført i brede partnerskaber
  • Mindre kulturprojekter med et maksimalt tilskud på 100.000 kr.


Har du spørgsmål til kulturudviklingsmidlerne, er du altid velkommen til at kontakte os. Find kontaktinformation her.

Download ansøgningsvejledning til "Større udviklingsprojekter" her

Download ansøgningsvejledning til "Mindre udviklingsprojekter" her

Download ansøgningsskema til "Større udviklingsprojekter" her

Download ansøgningsskema til "Mindre udviklingsprojekter" her

Find standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands udviklingspuljer her: Standardvilkår og støtteberettigelsesregler

Ansøgere opfordres til at kontakte regionens kulturteam forud for ansøgning.

Hvem kan søge tilskud til kulturprojekter?

Hvad kan der søges tilskud til i 2021?

Kriterier for kulturtilskud i 2021

Hvem har fået tilskud i 2021?

Offentliggørelse

Skabeloner

FAQ