Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at understøtte og gennemføre regionsrådets kulturpolitik, der udgør en del af den regionale udviklingsstrategi og dens vision om ”en attraktiv og bæredygtig region for alle”.

Der kan søges om tilskud til udvikling og gennemførelse af projekter, der understøtter de fem indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor i Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024.

Indsatsområder Tværgående Udviklingsspor
Regionalt kultursamarbejde FN' verdensmål og bæredygtighed
Udvikling og eksperimenter Internationalisering
Kultur og sundhed Viden og kompetencer
Kultur og landdistrikter  
Børne- og ungekultur  

Tilskud til kulturudviklingsprojekter

Der kan søges om tilskud til projekter, som er skabt i et partnerskab mellem flere aktører i regionen på tværs af kommuner.

Ansøgninger til kulturprojekter skal have:

  • En medfinansiering på mindst 50% af det samlede budget.

  • Et partnerskab og samarbejde, som består af minimum to organisationer på tværs af to kommuner i Region Midtjylland.

Kulturpuljen støtter udviklingsprojekter som:

  • Samarbejder bredt, herunder med forskellige typer af aktører – det være sig på tværs af både kulturelle genrer og brancher.

  • Udvikles i et aktivt partnerskab, hvor projektets primære samarbejdspartnere reelt indgår i udviklingssamarbejdet sammen.

  • Fremmer ny læring og viden med bred relevans for både regionens borgere og kulturliv.

  • Arbejder aktivt for at nå bredt ud i regionen og deler den erfaring og nye viden, som opstår i forbindelse med projektet, med andre aktører.

Kriterier for udvælgelse 

Ansøgningerne vurderes efter følgende kriterier. Generelt vægtes kriterierne tungere jo større projekttilskud, der ansøges om:

  • Innovation og udvikling
  • Partnerskaber og organisering
  • Projektets relevans
  • Læring, viden og varig udvikling

Læs mere under 'Kriterier og krav for tilskud' nederst på siden, hvor det også fremgår, hvilke projekter kulturpuljen ikke kan støtte. I boksen FAQ findes desuden uddybende svar på en række spørgsmål vedr. puljens kriterier.

Ansøgning 

Sidste ansøgningsfrist i 2022 var 19. september, som udgjorde kulturens anden ansøgningsrunde i 2022 med i alt 4 mio. kr. afsat. Informationsmøder om puljen blev afholdt i august.

Udvalget for Regional Udvikling behandler de indkomne ansøgninger på et udvalgsmøde 7.12 2022, hvorefter ansøgere får svar på, hvorvidt det ansøgte projekt har opnået støtte eller ej.

Næste ansøgningsrunde er i foråret 2023 med ansøgningsfrist 10. marts kl. 12.00.

Digital ansøgningsblanket

Der ansøges til den regionale kulturudviklingspulje via boksen til højre. Ansøger skal bruge NEMID login. Ansøgningsskemaet vil være gemt på ansøgers profil under 'Mine blanketter' indtil blanketten er blevet indsendt til regionen. Du finder nærmere vejledning til udfyldelse af ansøgningsblanketten herunder.

Bemærk: Du bør orientere dig i følgende vejledninger, inden du går i gang med din ansøgning:

Du er meget velkommen til at kontakte regionens kulturteam med spørgsmål og sparring omkring projektidéer. Især for større udviklingsprojekter opfordrer vi til, at man i god tid tager kontakt til os forud for ansøgning.

Find kontaktinformation her

 

Hvem kan søge tilskud til kulturprojekter?

Kriterier og krav for tilskud

Hvad støtter kulturpuljen IKKE

Tips til ansøgning

Hvem har fået tilskud i 2021?

Offentliggørelse

FAQ