Der er modtaget 26 ansøgninger til anden ansøgningsrunde til de regionale kulturudviklingsmidler med frist den 9. september 2019.

Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at skabe udvikling på kunst- og kulturområdet i Region Midtjylland med særligt fokus på at skabe nye netværk, samarbejder og partnerskaber.

Du kan læse mere nedenfor blandt andet om de generelle kriterier for at søge disse midler.

Har du en idé til et udviklingsprojekt er du velkommen til at kontakte kulturteamet i Regional Udvikling.

Hvis du ønsker at sende en ansøgning om støtte fra de regionale kulturmidler, skal du udfylde skemaet "Ansøgningsskema til Region Midtjyllands kulturpulje"

Hvordan vi behandler jeres ansøgninger:

  • Ansøgningerne bliver behandlet af konsulenter og ledelse i Regional udvikling, der laver indstillinger til støtte.
  • Ansøgningerne går til direktionen i Region Midtjylland, der skal godkende indstillingerne.
  • Ansøgningerne og indstillingerne til tilskud bliver sendt i politisk behandling med behandlinger i to udvalg og til slut Regionsrådet: Udvalget for Regional udvikling, forretningsudvalget og Regionsrådet.
  • Mødet i Udvalget for regional udvikling finder sted den 13. november, og et referat fra det møde kan i dagene efter findes på www.rm.dk. Her kan du se hvilke projekter, der indstilles til at modtage tilskud fra Regionsrådet.
  • - Den 27. november 2019 beslutter Regionsrådet hvilke projekter, der skal modtage et kulturudviklingstilskud (mødet kan følges live på www.rm.dk).
  • - Alle ansøgere får herefter pr. mail besked om udfaldet af behandlingen.

    Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.

Hvem har fået tilskud

Hvem kan søge tilskud til kulturprojekter?

Hvad kan du søge tilskud til?

Generelle kriterier for kulturtilskud

Genvej til Europa - Central Denmark Culture