Den næste frist for ansøgninger til de regionale kulturudviklingsmidler er den 9. september 2019 kl. 9.00. Bemærk, ændret ansøgningsfrist!

Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler bruges til at skabe udvikling på kunst- og kulturområdet i Region Midtjylland med særligt fokus på at skabe nye netværk, samarbejder og partnerskaber.

Du kan læse mere nedenfor blandt andet om de generelle kriterier for at søge disse midler.

Har du en idé til et udviklingsprojekt er du velkommen til at kontakte kulturteamet i Regional Udvikling.

Hvis du ønsker at sende en ansøgning om støtte fra de regionale kulturmidler, skal du udfylde skemaet "Ansøgningsskema til Region Midtjyllands kulturpulje"

Ansøgningsskema

Ansøgninger sendes til:sku@ru.rm.dk

Ansøgningerne til de regionale kulturudviklingsmidler med ansøgningsfrist den 9. september 2019 bliver behandlet på regionsrådets møde den 27. november 2019.

Forud for ansøgning:

Ansøgere opfordres til at kontakte os for en dialog forud for at der søges om tilskud for bl.a. at kvalificere en ansøgning i forhold til de regionale kriterier.

Hvordan vi behandler jeres ansøgninger:

  • Ansøgningerne bliver behandlet af konsulenter og ledelse i Regional udvikling, der laver indstillinger til støtte.
  • Ansøgningerne går til direktionen i Region Midtjylland, der skal godkende indstillingerne.
  • Ansøgningerne og indstillingerne til tilskud bliver sendt i politisk behandling med behandlinger i to udvalg og til slut Regionsrådet: Udvalget for Regional udvikling, forretningsudvalget og Regionsrådet.
  • Mødet i Udvalget for regional udvikling finder sted den 13. november, og et referat fra det møde kan i dagene efter findes på www.rm.dk. Her kan du se hvilke projekter, der indstilles til at modtage tilskud fra Regionsrådet.
  • - Den 27. november 2019 beslutter Regionsrådet hvilke projekter, der skal modtage et kulturudviklingstilskud (mødet kan følges live på www.rm.dk).
  • - Alle ansøgere får herefter pr. mail besked om udfaldet af behandlingen.

    Har du spørgsmål, kan du kontakte os her.

Hvem har fået tilskud

Hvem kan søge tilskud til kulturprojekter?

Hvad kan du søge tilskud til?

Generelle kriterier for kulturtilskud

Genvej til Europa - Central Denmark Culture