Aarhus Litteraturcenter søger om tilskud til et forprojekt om et netværk for litteratur i Midtjylland for mikroforlag, boghåndværkere, forfattere og andre, der eksperimenterer med litteratur, bogkunst og boghåndværk. Netværket skal styrke fællesskabet og sammenspillet mellem kultur (forfattere, designere) og erhverv (bogtrykkere, bogbindere) for at løfte niveauet for bogproduktion i regionen. Målet er et tværkunstnerisk netværk med ca. 40 personer på tværs af regionen. Der søges om tilskud til et etårigt projekt.

Kontaktperson: Jette Sunesen. jette@litteraturen.nu   M. 29209044