Projektet vil digitalisere sogne- og byrådsprotokoller og formidle den lokale historie, hvilket skal ske gennem et samarbejde mellem arkiver i Region Midtjylland og frivillige. Digitaliseringen sker som et crowdsourcing projekt, der bygger på maskinlæringsteknologier til automatisk genkendelse af historiske håndskrevne tekster. Evnen til at læse håndskrifter er uddøende, og projektet vil sikre, at håndskrevne tekster også kan læses og anvendes i fremtiden.

Kontaktperson: Søren Bitsch Christensen. sbch@aarhus.dk. M. 41856508