Teatret Bora Bora i Aarhus søges sammen med en række regionale, nationale og internationale partnere om tilskud til at etablere et internationalt residency center (center for kunstnerophold) for dans på teatret Bora Bora i Aarhus. Projektet vil udvikle dansen i regionen, herunder produktion, visning og formidling. Desuden vil det styrke samarbejder og metoder på tværs af regionen og skabe tværfaglige internationale relationer. Projektet vil over de næste tre år huse en række internationale dansekompagnier i en periode på 2-3 uger fordelt på en række teatre og højskoler i regionen. Der er tale om et treårigt projekt.

Kontaktperson: Jeppe H. Nissen. jeppe@bora-bora.dk  T. 86190079