Projektet er en fortsættelse af et eksisterende projekt. Det har til formål at udvikle point of view (POV) metoden (1. persons vinkel) og sikre den en bredere udbredelse og forankring i Region Midtjylland, så flere lærere og elever får hævet deres niveau indenfor mediekundskab/ -kompetencer. POV er med til at bringe undervisning af høj kvalitet i grundlæggende filmproduktion ud til erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, læreruddannelser m.m. og POV er med til at styrke grundlaget for filmtalentudviklingen. Projektet vil bl.a. etablere mindst tre nye POV-videnscentre i Region Midtjylland, mindst seks store introducerende "POV megaworkshops" for elever og lærere, udvikling af undervisningsmaterialer m.m.

Kontaktperson: Erik Bjerre. ersb@aarhus.dk. M. 23232707