Foreningen Grasslands i Salling søger om støtte til Projekt Stol, der beskrives som et borgerinvolverende udviklingsprojekt for design, kunst og håndværk. Projektet tager udgangspunkt i Sallings kulturarv som møbelindustri-område, og det vil samle et tværregionalt og internationalt netværk af museer, institutioner, borgere, kunstnere, håndværkere mv. om udvikling af en platform for genbrug og nytænkning af siddemøbler. Det endelige mål er at etablere en organisation og innovationsplatform for kreative håndværksfaglige mikrovirksomheder inden for møbelproduktion. Der søges om tilskud til et toårigt projekt.

Kontaktperson: Lene Noer. M. 29612343