Horsens Musik- og Balletskole søger om tilskud til etablering et regionalt netværk med deltagelse af en række kulturskoler og teaterskoler i regionen, der udbyder dansekunstneriske aktiviteter for herigennem at styrke dansen som kunstnerisk felt i hele regionen. Aktiviteterne består af udvikling af en fælles strategi for styrkelse af fødekæden for dans i regionen, udvikling af en fælles professionsetik for undervisere, udvikling af en fælles rekrutterings-strategi og kompetenceløft af dansefaglige medarbejdere. Desuden afvikler netværket årligt samarbejdsprojekterne for børn og unge, hvor regionale dansetalenter kan mødes.

Kontaktperson: Knud Mortensen. knm@horsens.dk. M. 20464039