Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder i Aarhus vil udvikle et netværk for børn og unge for at samle og synliggøre den visuelle kunst gennem fællesskaber, som styrker netværk og motivation. Projektet skal skabe ny viden, give et kompetenceløft og skabe en fælles identitet. Der vil i projektet blive arbejdet med blandt andet indgåelse af nye samarbejder og partnerskaber, fælles undersøgelse af nye måder at præsentere billedkunst i det offentlige rum m.m.

Kontaktperson: Karen Marie Demuth /Tine Engel Mogensen. info@boernkunstogbilleder.dk

M: 61999082 / 21291989