På Kulturmødet 2019 vil museerne fra Region Midtjylland og Region Nordjylland skabe en platform for dialog mellem museerne og deltagerne på Kulturmødet. Til det formål har man lejet et hus på Gasværksvej (Kulturmødets "hovedgade"), hvor der vil blive afviklet en række aktiviteter under overskriften "Vi elsker museer". Tanken bag er at få almindelige museumsbrugere til at fortælle om deres egne bedste museumsoplevelser, høre andre brugeres oplevelser og blive præsenteret for en række kendte kulturpersonligheders bedste museumserindringer. På denne måde ønsker man at kaste lys over, hvad det er, museerne bidrager med til samfundet, og understrege museernes relevans, værdi og popularitet. Midtjyske Museers Udviklingsråd gennemfører arrangementet sammen med museerne i Nordjylland og Organisationen af Danske Museer.