Region Nordjylland søger om medfinansiering af Nordic Culture Camp, der er en uges workshop for 20 unge kunstnere fra Norden, Tyskland, Holland og Storbritannien. Fra Danmark inviteres der kunstnere fra Midt- og Nordjylland. I forbindelse med Kulturmødet 2019 vil de udvikle et eller flere fælles kunstneriske værker. Herudover vil de indgå i Kulturmødets offentlige debatter. Formålet er at tilbyde de unge kunstnere en fælles platform for udvikling og samarbejde. Nordic Culture Camp er i de foregående år blevet afviklet i et samarbejde mellem de to regioner.