Secret Hotel i Aarhus vil afholde fire residens-møder (arbejdsophold) kaldet Earthwise/Jordvis mellem én kunstner og én forsker i forskellige dele af Region Midtjylland samt afholde ét symposium for 100 deltagere i Aarhus kalder Earthbound over fire dage. Temaet for begge initiativer er at undersøge forholdet mellem mennesker og natur og hvordan dette forhold har det midt i klimakrisen. Symposiet Earthbound skal afholdes i september 2020, og residens-møderne skal finde sted før og efter. Regional Udvikling har tidligere støttet Secret Hotels kunst/forelæsningssamarbejder mellem kunstnere og forskere om bl.a. myrer og træer og i den sammenhæng også det første symposium i 2018. Der søges om tilskud til et etårigt projekt.

Kontaktperson: Christine Fentz. admin@secrethotel.dk M. 50556263