Music Unites Europe er et internationalt seminar for musikere med et udviklingshandicap, der afvikles sammen med Sølund Musikfestival i Skanderborg i juni 2019. Formålet er at bringe handicappede musikere sammen for at udveksle meninger, følelser mv. om det at være udviklingshæmmet samt udvikle deres evner som musikere. Seminaret gennemføres med en kombination af workshops, praktikforløb og koncerter. Der deltager orkestre fra Holland, Sverige og Tyskland. Der har været arrangeret lignende forløb i en årrække.

Kontaktperson: Lasse Mortensen. lmt@solundfestivalen.dk. M. 40411308