Regionsrådet har oprettet en Kultur- og eventpulje for tiltrækning og gennemførelse af store internationale kultur- og sportsevents i Region Midtjylland. I 2020 er der afsat 4 mio. kr. til puljen i 2020 og 2 mio. kr. i de efterfølgende tre år.

Der kan ansøges om en støtte op til et beløb, der svarer til den kommunale medfinansiering, dog maksimalt 4 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. de efterfølgende tre år.

 

Ansøgningsfrist m.m.

Retningslinjer for ydelse af tilskud

Vurderingskriterier