Regionsrådet har oprettet en Kultur- og eventpulje for tiltrækning og gennemførelse af store internationale kultur- og sportsevents til gennemførelse i Region Midtjylland. I 2022 er der 5,59 mio. kr. til rådighed i puljen. Der er ikke afsat midler de efterfølgende år.

Der kan ansøges om en støtte op til et beløb, der svarer til den kommunale medfinansiering, dog maksimalt 3 mio. kr. pr. ansøgning.

 

Ansøgningsfrist m.m.

Retningslinjer for ydelse af tilskud

Vurderingskriterier