Regionsrådet har oprettet en Kultur- og eventpulje for tiltrækning og gennemførelse af store internationale kultur- og sportsevents til gennemførelse i Region Midtjylland. I 2022 er der 5,59 mio. kr. til rådighed i puljen. Der er ikke afsat midler de efterfølgende år.

Ansøgningsfrist var den 10. oktober 2022, og der kunne ansøges om støtte på et beløb svarende til den kommunale medfinansiering, dog maksimalt 3 mio. kr. pr. ansøgning.

Retningslinjer for ydelse af tilskud

Vurderingskriterier