Region Midtjyllands nye pulje for kultur som sundhedsfremme skal støtte det midtjyske kulturlivs samspil med de midtjyske hospitaler og regionale sociale institutioner.

Puljen bliver fordelt på 3-5 kulturprojekter, som gennemføres i samarbejder mellem kulturinstitutioner/-organisationer og regionens hospitaler eller sociale institutioner.

I 2022 er der 1,6 mio. kr. til rådighed i puljen.

Ansøgning

Formål

Hvem kan søge?

Kriterier og krav

Louise Gravers Andersen web.jpg

Louise Gravers Andersen
Konsulent

E: louise.gravers.andersen@ru.rm.dk
M: 2148 5335

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Indsatsområde: Kultur som sundhedsfremme - udvikling og implementering i praksis

Mikkel Ottow

Mikkel Ottow
Specialkonsulent

E: mikkel.ottow@ru.rm.dk
M: 4092 6709

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Kultur
Indsatsområder: Kulturudvikling, Kultur og sundhed