Region Midtjyllands pulje for kultur som sundhedsfremme skal støtte det midtjyske kulturlivs samspil med de midtjyske hospitaler og regionale sociale institutioner.

Puljen gennemføres i samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturorganisationer og regionens hospitaler eller sociale institutioner.

I 2023 er der 1 mio. kr. til rådighed i puljen.

Puljen er en delpulje under den regionale kulturudviklingspulje.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af kulturaktører. Det er et krav at et af Region Midtjyllands hospitaler og/eller sociale institutioner er med som samarbejdspartnere.

Ansøgning

Ansøgningsfrist for puljen er den 12. april 2023 kl. 12.00.

Ansøgninger skal sendes til sku@ru.rm.dk

Download ansøgningsskema til pulje for kultur som sundhedsfremme 

Indkomne ansøgninger behandles i Udvalget for Regional Udvikling den 13. september 2023.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte regionens kultur- og sundhedskonsulenter:

Informationsmøder

Vi afholder et fysisk og et digitalt informationsmøde forud for ansøgningsfristen.

Til møderne bliver puljen præsenteret, og det vil være muligt at stille spørgsmål til Region Midtjyllands konsulenter Mikkel Ottow, Ditte Svendsen og Signe Schäfer.

Informationsmøde på Aarhus Universitetshospital

Tid: 6. februar 2023 kl. 11.30-14.00

Sted: Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Lokale: Auditorium C114-101, Indgang C, C110, AUH Syd.

Tilmeld dig informationsmødet

Tilmeldingsfrist: senest 31. januar 2023

Digitalt informationsmøde

Tid: 7. februar kl. 11.30-14.00

Hvis du ikke har mulighed for at deltage den 6. februar, men er interesseret i at høre mere om puljen og eventuelt har spørgsmål, så kan du deltage i et digitalt informationsmøde.

Tilmeld dig digitalt informationsmøde

Tilmeldingsfrist: senest 31. januar 2023

Kriterier og krav

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:

  • Kvalitet og udviklingsperspektiv i både sundheds- og kulturtilbud.
  • Grad af bæredygtighed i konceptet ift. efterfølgende implementering
  • Potentiale for at skabe mere lige adgang til sundhedsvæsen og kulturtilbud.
  • Ansøgere forventes at søge om mellem 200.000 - 500.000 kr.

Krav

  • Der skal være en medfinansiering på mindst 25% af det samlede budget, som er fordelt mellem kulturaktører og hospitaler/sociale institutioner. Dvs. at støtte fra den regionale kulturudviklingspulje maksimalt kan udgøre 75% af det samlede budget.
  • Den ansøgende kulturinstitutionen/organisation/forening skal have adresse i Region Midtjylland. Samarbejdspartneren skal være et af Region Midtjyllands hospitaler eller en social institution beliggende i Region Midtjylland.
  • Alle projekter, der modtager tilskud, forpligter sig til at mødes undervejs i processen for at udveksle erfaringer og fortælle om projektets udvikling med regionens konsulenter samt de øvrige projekter. Regionen inviterer til disse møder.

Baggrund og formål

Formålet med puljen er at sikre et bedre samarbejde mellem kulturliv og de regionale hospitaler for at udvikle ny viden og nye erfaringer i samspillet mellem kultur og sundhed.

De projekter, der får tilskud gennempuljen, skal udvikle nye kulturløsninger og/eller kulturaktiviteter, eller forbedre potentialet for implementering af kulturelle løsninger, der kan bruges som sundhedsfremme for patienter, personale og pårørende på regionens hospitaler og institutioner. Projekterne skal også forbedre relationerne mellem kulturprofessionelle og sundhedsprofessionelle og styrke den tværsektorielle kompetenceudvikling.

Puljen skal blandt andet være med til at sikre, at flere kulturelle og kreative løsninger kommer i brug på regionens hospitaler og sociale institutioner. Ambitionen er at få et mere helhedsorienteret sundhedsvæsen og at give kulturlivet nye relationer, viden, kompetencer og forretningsmodeller, som kan bruges i samspil med sundhedsvæsnet.

Ditte Svendsen.jpg

Ditte Svendsen
Konsulent

E: ditte.svendsen@ru.rm.dk
M: 2979 0477

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Mikkel Ottow

Mikkel Ottow
Specialkonsulent

E: mikkel.ottow@ru.rm.dk
M: 4092 6709

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Kultur
Indsatsområder: Kulturudvikling, Kultur og sundhed