Foto af projektet Musik på intensiv


Projektet "Musik på intensiv" præsenterer livemusik for intensivpatienter med gode resultater i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Det Jyske Musikkonservatorium. Foto: Tonny Foghmar.

Kultur og sundhed hænger sammen
Kunst og kultur kan have en stor betydning for vores trivsel og livskvalitet. Vores erfaringer med kobling af kulturlivet og sundhedssektoren viser, at kunsten og samværet omkring kulturoplevelser kan hjælpe mennesker med lidelser som stress, demens og kroniske smerter. Kunst og kultur kan desuden gøre en forskel for patienter på både skadestuer, sygehuse, i psykiatrien og ældresektoren. Ligeledes er der en voksende forståelse for, hvordan et aktivt kulturliv kan være en del af en forebyggende indsats på sundhedsområdet på lige fod med f.eks. motion.

Strategisk indsats på tværs af fagligheder
Kultur og sundhed er et strategisk indsatsområde i Region Midtjylland. Gennem et samarbejde mellem kulturkonsulenter og sundhedsinnovationskonsulenter i Regional Udvikling støtter og udvikler vi løbende partnerskaber mellem bl.a. kunstnere, kulturaktører, sundhedsaktører og forskere. Målet er at skabe et større samspil om innovative løsninger mellem kulturliv og sundhedssektor til gavn for både borgere, hospitaler, patienter og kulturaktører i regionen. Og at kunst og kultur i fremtiden får en naturlig berettigelse som en del af et samlet behandlingstilbud på flere forskellige områder i sundhedsvæsenet.

“Der er ingen tvivl i mit sind om, at vi skal have kultur og sundhed til at smelte mere sammen. Jeg så også gerne, at kulturen fyldte mere på sundhedsområdet.”- Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, Kulturmødet Mors 2020

Foto af projektet Tid til læsning


Vi har tidligere bl.a. støttet Læseforeningen, fem midtjyske kommuner og Aarhus Universitet i at udvikle og udbrede metoden "guidet fælleslæsning" til psykisk sårbare borgere i Midtjylland. Foto: Tid til Læsning.

Stort potentiale for både kulturliv og sundhedssektor
Kultur- og sundhedsfeltet rummer et stort potentiale for at supplere de tilbud, som findes på hospitalerne idag. Kulturelle metoder kan bidrage til at løse nogle af hospitalets kerneopgaver som f.eks. genoptræning og behandling på en ny og engagerende måde, og de kan være med til at skabe en bedre patientoplevelse på hospitalet. Koblingen af kulturen og sundhedsområdet præsenterer desuden nye muligheder for kulturlivet. Det skaber nye jobmuligheder for kunstnere og kulturaktører, udvider publikumspotentialet og øger kulturområdets relevans i samfundet. Mødet med kunst og kultur på andre typer af “scener” end dem, vi sædvanligvis forbinder med kulturoplevelser, giver desuden kulturlivet en større tilgængelighed for nogle af de mennesker, der ikke så ofte beskæftiger sig med kunst og kultur - eller som ikke selv har mulighed for at tilvælge kulturtilbud. Det kan f.eks. være børn, ældre og udsatte borgere.

Foto af vente- og caféområdet ved psykiatrien på Aarhus Universitetshospital, som er designet af kunstneren Tal R


Kunstneren Tal R har stået for designet af vente- og caféområdet ved Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital. Han har udvalgt 200 værker fra Museum Ovartaci. Værkerne er skabt af nuværende eller tidligere patienter, og hele kunstprojektet har navnet "JEG HAR VÆRET INDLAGT PÅ DEN LYSERØDE". Foto: Jesper Voldgaard.

Kunst på hospitalerne
Der foregår allerede mange initiativer inden for kultur-og sundhedsområdet på hospitaler i regionen. For at få et overblik over brugen af kunst og kultur har vi fået udarbejdet en kortlægning af konkrete kunst- og kulturinitiativer på regionens hospitaler. Kortlægningen er udført af MANTRA (Moesgård Antropologiske Analyseenhed) og er beskrevet i en helt ny rapport.

Læs rapporten her:
Refleksionsrum – Indtryk & Udtryk: Kortlægning af kunst- og kulturinitiativer på Region Midtjyllands hospitaler

Kultur giver øget trivsel og mindsker stress
Udover vores kortlægning findes der efterhånden mange veldokumenterede og evidensbaserede tiltag flere steder i verden - både i hospitalsvæsenet, i kommunalregi og i plejesektoren.

I 2019 udgav WHO Europe en rapport, der samler evidensen for de sundhedsmæssige effekter af kunst- og kulturinitiativer. Her kan bl.a. nævnes øget trivsel, formindsket stress, lindring af angst og depression samt fysiologiske effekter som lavere blodtryk, smertelindring og lavere niveau af stresshormoner i kroppen.

Læs WHO Europes rapport "What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?" her

Kender du til flere aktiviteter?

Digitalt inspirationskatalog: Kultur som sundhedsfremme