Foto af Black Box Dance Company i Holstebro


Black Box Dance Company, Holstebro er medlem af teaternetværket SceNet.

En af regionens fornemste opgaver på kulturområdet er at skabe gode betingelser for samarbejde på tværs både af kommune- og faggrænser.

Region Midtjylland samarbejder med og har givet udviklingsstøtte til en række kulturnetværk.

Find kontaktoplysninger her:

 • SceNet
  www.scenet.dk

 • MMU - Midtjyske Museers Udviklingsråd
  Formand: Lene Høst-Madsen, Skanderborg Museum
  E-mail: lhm@museumskanderborg.dk

 • Videnscenter for Musik
  Formand: Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole
  E-mail: love@aarhus.dk

 • ART HACK
  www.arthack.dk

 • Billedkunstnetværket
  Leder: Kirstine Schiess Højmose, Aarhus Billedkunstcenter
  E-mail: leder@aabkc.dk

 • BUM - Børne- og Ungekultur i Midtjylland
  www.bumkultur.dk

 • Kultur og Sundhedsnetværket i Region Midtjylland
  Kontaktperson: Line Sørensen, Silkeborg Kommune
  E-mail: liso@silkeborg.dk


Se en oversigt over blandt andet museer, kunsthaller og teatre organiseret i de forskellige netværk.