Foto fra projektet Kunsthallen og landsbyerne


Viborg Kunsthals projekt "Kunsthallen og Landsbyerne" bragte international samtidskunst ud i flere af regionens landsbyer og skabte nye værker i samarbejde med lokalsamfundene under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG i 2019. Foto: Viborg Kunsthal.

Vi ønsker, at flest mulige borgere i regionen skal have adgang til kulturoplevelser – og gerne med en variation af tilbud, der både favner muligheden for at opleve kunst og kultur og for selv at være kreativ. For at understøtte dette ønske arbejder vi med et særligt fokus på kultur i landdistrikterne, hvor der nogle steder ikke eksisterer disse muligheder i dag.

Mange af kulturtilbuddene i regionen findes i dag i de større byer, og det betyder, at borgerne her har lettere adgang til kulturtilbud end dem, der bor i de mindre bysamfund og landdistrikter, og som udgør en tredjedel af regionens befolkning. Vi vil derfor i samarbejde med kommuner og lokalsamfund arbejde for at skabe flere og anderledes kulturtilbud udenfor de store byer. Kulturen spiller en vigtig rolle for landdistrikterne i forhold til at skabe fællesskaber, sammenhængskraft, inklusion, identitet og styrke sundheden. Kulturen kan desuden skabe debat og kreativitet inden for andre områder som for eksempel klima og bæredygtighed. I mange lokalsamfund er det desuden muligt at udvikle kulturtilbud i sammenhæng med disse områders muligheder inden for udvikling af fødevarer, gastronomi, turisme m.m.

Vision for 2024
I Region Midtjylland ser vi i 2024 i højere grad en udvikling af et kunst- og kulturliv i landdistrikterne – enten gennem selvstændige projekter eller gennem kobling til de særlige udviklingsmuligheder, der findes i landdistrikterne. Vi er desuden den region i Danmark med mest kvalitet og flest kunst- og kulturtilbud til borgere i de mindre byer og landdistrikter og er førende indenfor udviklingen af området.

Delmål

  • Udvikling af kunst- og kulturtilbud gennem samarbejde, der er målrettet de mindre byers muligheder for at tilbyde kulturoplevelser.
  • Gennemførelse af 4 - 6 test- og demonstrationsprojekter inden for området "Kultur og landdistrikter".
  • En øget synlighed af kulturens positive effekter for udvikling af landdistrikter.

 

Handlinger

  • Gennemførelse af et forskningsprojekt om kultur og landdistrikter med henblik på anbefalinger til konkrete indsatser og handlinger.
  • Udvikling og gennemførelse af testprojekter om kultur og landdistrikter i samarbejde med kulturaktører i landsbyer, kommuner m.fl.
  • Udvikling og udbredelse af en model for at arbejde med kunst i lokalsamfund og landdistrikter.
  • Udvikling og understøttelse af talentudvikling for unge i lokalsamfund og landdistrikter.
  • Undersøgelse af behovet og mulighederne for udvikling af kulturtilbud, der understøtter udvikling af landdistrikter og deres kulturtilbud f.eks. i relation til fødevarer, turisme m.m.