Foto fra projektet Musik på intensiv


Projektet "Musik på intensiv" præsenterer livemusik for intensivpatienter med gode resultater i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Det Jyske Musikkonservatorium. Foto: Tonny Foghmar.

Der er en kraftig stigning i viden om og forskning i hvordan kunst og kultur og samværet om dette kan have en stor betydning for eksempelvis folk med stress, demens, kroniske smerter eller på skadestuer, sygehuse, i psykiatrien og i ældresektoren. Ligeledes er der en voksende forståelse for, hvordan et aktivt kulturliv kan være en del af en forebyggende indsats på sundhedsområdet på lige fod med f.eks. motion.

Koblingen af kulturen og sundhedsområdet præsenterer nye muligheder for kulturlivet. Det skaber nye jobmuligheder for kunstnere og kulturaktører, udvider publikumspotentialet og øger kulturområdets relevans i samfundet. Mødet med kunst og kultur på andre typer af “scener” end dem, vi sædvanligvis forbinder med kulturoplevelser, giver desuden kulturlivet en større tilgængelighed for nogle af de mennesker, der ikke så ofte beskæftiger sig med det – eller som ikke selv har mulighed for at tilvælge det.  Det kan f.eks. være børn, ældre og udsatte borgere. Kultur- og sundhedsfeltet rummer derfor også demokratiserende, inkluderende og lighedsskabende potentialer.

Region Midtjylland vil med kultur- og sundhedsindsatsen vise, hvordan kunst og kultur kan gøre en væsentlig forskel for udsatte, sårbare og syge borgere, og dermed underbygge hvorfor sundhedssektoren med fordel kan samarbejde med kunst- og kulturområdet.

Vision for 2024
I år 2024 er Region Midtjylland på basis af et stærkt partnerskab mellem offentlige og private aktører førende i udviklingen af et større samspil og innovative løsninger mellem kulturliv og sundhedssektor til gavn for kulturaktører, borgere og patienter. Kunst og kultur har fået en naturlig berettigelse som en del af et samlet behandlingstilbud på flere forskellige områder i sundhedsvæsenet.

Delmål

  • Et stærkt partnerskab mellem kulturliv og offentlige sundhedsaktører.
  • En effektiv og let tilgængelig platform for kobling af udbud og efterspørgsel af kulturtilbud.
  • Øget kendskab til og anerkendelse af værdien af samspil mellem kultur og sundhed.

 

Aktiviteter, handlinger og initiativer

  • Udvikling af en model for kultur-sundhedsanalyse samt udvikling og implementering af konkrete initiativer i forlængelse af analysen.
  • Udvikling af nye forretningsmodeller for bæredygtige kultur- og sundhedstilbud bl.a. med en iværksætterkultur for kulturleverandører.
  • Opstart af et strategisk netværk indenfor området.
  • Etablering af en vidensbank.
  • Udarbejdelse og implementering af fælles kommunikationsplatform/netværk med repræsentanter fra både kulturområdet og sundhedssektoren.