Foto af bandet Velvet Volume, som optrådte til åbningsfesten for Europæisk Kulturregions festival Genopdag


Det aarhusianske punkband Velvet Volume optrådte på taget af ARoS til åbningsfesten for Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG 31. maj 2019. Foto: Rune Borre-Jensen.

For at understøtte et rigt og mangfoldigt kulturliv er der behov for et stærkt samarbejde, der giver mulighed for, at viden og ideer kan flyde frit på tværs af institutioner, kommuner og fagligheder. Kulturområdet er særligt karakteriseret ved få store og rigtig mange små aktører. Det er med til at sikre et bredt og mangfoldigt kulturudbud, men betyder samtidig, at mange af regionens kulturaktører har begrænsede ressourcer til rådighed. Indsatsen handler i høj grad om at bygge videre på et allerede velfungerende samarbejde, herunder at de store kulturinstitutioners viden og erfaringer anvendes på tværs af regionen.

Netværk, videndeling, fælles kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af regionen gør det i højere grad muligt for alle at udvikle nye, spændende kulturtilbud til borgere i hele regionen. En række kulturfaglige og tematiske netværk er centrale samarbejdspartnere for både kulturaktører og offentlige myndigheder i udviklingen af regionens kulturliv. Kulturfaglige og kulturpolitiske møder kan også være med til at skabe dialog og partnerskaber både regionalt, nationalt og internationalt. Samtidig kan kultursamarbejdet udvikles gennem formidling af viden, inspiration og erfaringer på workshops og seminarer og via en aktiv kommunikationsindsats. Samarbejde og partnerskaber på tværs bør også inddrage virksomheder på tværs af brancher for at udnytte muligheder for samskabelse af kulturtilbud.

Vision for 2024
I 2024 er der i Region Midtjylland et endnu stærkere kultursamarbejde mellem kulturaktører, kommuner og region. Vi har i fællesskab opnået en langt større forståelse for kulturlivets udviklingsvilkår, og vi har igangsat en række nye tiltag, som skal styrke disse vilkår i fremtiden. Det er desuden naturligt for kulturaktører i regionen at se hinanden som medspillere, der kan hjælpe og inspirere hinanden og udvikle sig sammen.

Delmål

 • Styrkelse af det regionale samarbejde kulturaktører imellem samt mellem kulturaktører og det offentlige.
 • Fastholdelse af engagement i og videreudvikling af Europæisk Kulturregion.
 • Flere samarbejdsprojekter på tværs af kommunegrænser.
 • Styrkelse af kompetencerne i kulturlivet.

 

Aktiviteter, handlinger og initiativer

 • Kultursamarbejde med alle regionens kommuner i projektet Europæisk Kulturregion
  - herunder a. fælles indsats for europæisk samarbejde og udsyn, kortlægning, analyse og styrkelse af kulturaktørernes udviklingsvilkår, afholdelse af et årligt Kulturforum for politikere og kulturaktører, udvikling af seminarer og workshops for kulturaktører, tilstedeværelse på Kulturmødet Mors samt en fælles kommunikationsindsats.
 • Facilitering og understøttelse af faglige og tematiske kulturnetværk.
 • Opbygning og formidling af viden og kompetencer.
 • Gennemførelse af analyser og undersøgelser af kulturlivet i regionen.
 • Tilstedeværelse af Region Midtjylland og kulturaktører fra regionen på Kulturmødet Mors.