Foto fra forestillingen Watermusic


Forestillingen "Watermusic" af Randers Egnsteater under Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Foto: Søren Pagter/Aarhus 2017.

Kulturlivet i Region Midtjylland skal fortsat have mulighed for at udvikle og forny sig. Kunst og kultur er ikke faste størrelser, men i konstant bevægelse, hvilket er med til at sikre relevansen i et samfund, der udvikler sig hele tiden. Vi vil skabe gode muligheder for at igangsætte innovative udviklingsprojekter i regionen. Der skal være risikovillighed og en vilje til at understøtte nye idéer, der eksperimenterer og søger nye løsninger.

Vores erfaring med de regionale kulturudviklingsmidler viser, at der løbende opstår nye  idéer og forslag til nye og anderledes kulturprojekter af regional betydning og interesse, uden at de nødvendigvis passer ind i på forhånd fastlagte strategiske rammer. Vi kan ikke altid forudse, hvor verden og kulturen bevæger sig hen i fremtiden. Der er derfor behov for at give kulturlivet mulighed for selv at gribe udviklingstendenser og momenter, tænke nyt og være med til at understøtte denne udvikling.

Vision for 2024
I 2024 er Region Midtjylland et sted, hvor nye idéer kan favnes, blomstre og udvikle sig i kreative miljøer til inspiration både nationalt og internationalt. Der er skabt en række nyskabende projekter og samarbejder på tværs af kulturområder, og regionen er kendt som et sted, hvor man kan få ting til at ske, og hvor det er attraktivt at arbejde som innovativ kulturaktør.

Delmål

  • Nye typer partnerskaber kulturaktører imellem samt mellem kulturaktører og andre parter.
  • Flere eksperimenterende kulturprojekter, der rykker ved gængse måder at producere og formidle kunst og kultur.
  • Øget viden om hvordan der skabes kulturfornyelse.

 

Aktiviteter, handlinger og initiativer

  • Facilitering, idéudvikling og sparring med kulturaktører til udvikling af nye projekter.
  • Medfinansiering af udviklingsprojekter gennem ansøgninger til de regionale kulturudviklingsmidler.
  • Formidling af viden på tværs af regionen f.eks. om ny udvikling i kulturlivet og samfundet generelt.
  • "Matchmaking" af kulturaktører med forskellige kompetencer og erfaringer, der i fællesskab kan udvikle nye, meningsfulde og innovative projekter og samarbejder.

Medfinansiering af Den Jyske Kunstfond.