Landsbyviden er Region Midtjyllands online platform for videndeling om bæredygtige landsbyer.

Landsbyviden fortæller i form af artikler, videoer, webinarer mm. om succeserne og erfaringerne med lokale projekter i Region Midtjyllands landsbyer og landdistrikter. Fokus er på ny viden om bæredygtig udvikling med særligt fokus på helhedsorienterede løsninger koblet til FNs verdensmål.

Landsbyviden er under løbende udvikling, og målet er at skabe en værdifuld digital platform for deling af viden og gode historier.

Gå til Landsbyviden