Region Midtjylland har fokus på koordinering af partnerskaber på tværs, opbygning af netværk samt koordinering af fælles indsatser.

LAG og kommunenetværket

De nye hjem på landet

Partnerskab