Region Midtjylland planlægger i 2022 to ansøgningsrunder til puljen "Den bæredygtige landsby".

Projekterne tager udgangspunkt i landdistriktsstrategiens vision om, at landdistrikterne i Region Midtjylland skal være attraktive steder at bo med aktive fællesskaber, der viser vejen til det gode og bæredygtige liv. Med "Den bæredygtige landsby" sætter regionen i fællesskab med kommunerne, de enkelte lokalområder og en række andre aktører gang i udviklingsaktiviteter, der inspirerer til nye og bæredygtige løsninger. Det skal blandt andet gøre det endnu mere attraktivt at bosætte sig på landet.

Søg puljen Den bæredygtige landsby

Regionen åbner nu for ansøgningsrunde to i 2022. Ansøgningsfristen er den 15. august 2022. Tilskuddet er på maksimalt kr. 100.000 pr. projekt.

Ansøgning

Formål med indsatsen "Den bæredygtige landsby"

Hvem kan søge tilskud?

Hvad kan der søges tilskud til?

Kriterier og krav

Offentliggørelse

Hvem har fået tilskud?