Det skal være attraktivt at bosætte sig på landet i Region Midtjylland. Derfor støtter regionen projekter og aktiviteter, der inspirerer til nye og lokal initierede bæredygtige løsninger.

Puljen er lukket

Frist for ansøgninger var den 15. november 2022.

Formål med indsatsen "Den bæredygtige landsby"

Puljen "Den bæredygtige landsby" sætter fokus på at skabe lokale helhedsløsninger, hvor flere bæredygtighedsudfordringer bliver løst samtidig.

Mange borgere i landdistrikterne er ikke tilsluttet kollektiv varmeforsyning. Prisen på energi er på himmelfart, og det går ud over privatøkonomien. Der er brug for at afsøge og skabe et fælles og solidt beslutningsgrundlag for valg af fælles alternative energikilder. Derfor åbner Region Midtjylland for en ekstra ansøgningsrunde af puljen "Den bæredygtige landsby" for at hjælpe borgere i landsbyerne med at afklare, hvilke alternative energikilder de kan bruge til at opvarme deres huse og få varmt brugsvand.

Målet med den nye pulje er at mobilisere borgere, forsyninger og beslutningstagere ude i landsbyerne, og at hjælpe dem til at identificere det rette videns- og beslutningsgrundlag for at implementere de rigtige energiløsninger lokalt.

Puljen skal give mulighed for, at landsbyerne kan afholde informationsmøder, hyre en konsulent eller få rådgivning og afklaring i forhold til at etablere en fælles energiløsning. Puljen skal dermed bidrage til at sikre en mere rentabel og samlet løsning for et givent lokalområde. Se i øvrigt "Hvad kan der søges tilskud til?"

Projekterne skal give indsigt i og lyst til at handle bæredygtigt og langsigtet i lokale fællesskaber. Ved planlægning og gennemførelse af projekterne vil regionen lægge vægt på, at man er lykkes med at opfylde flere af FN's verdensmål samtidig. De lokale projekter skal være med til at vise vejen til at løse de globale udfordringer.

Hvem kan søge tilskud?

Hvad kan der søges tilskud til?

Kriterier og krav

Offentliggørelse