Landsbyprisen har været uddelt siden 2009. Med prisen følger 150.000 kr., som landsbyen kan anvende til almen nyttige formål i landsbyen.

Formålet med prisen er at understøtte udvikling og fornyelse i regionens landsbyer, samt at synliggøre landsbyer og landdistrikter som attraktive steder at leve.

De Lokale Aktionsgrupper (LAG) og kommuner, der ikke har Lokale Aktionsgrupper, indstiller kandidater til prisen.

Til at bistå regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager Landsbyprisen 2022 anvendes der et eksternt panel til faglig vurdering af søgninger og kandidater.

Kriterier for Landsbyprisen

  1. Landsbyens arbejde med et attraktivt og gennemtænkt fysisk miljø.
  2. Landsbyens arbejde med lokalområdets stedbundne ressourcer og potentialer.
  3. Landsbyens vision for bæredygtig udvikling.
  4. Landsbyens fokus på udsyn, samarbejder og opbygning af viden og kapacitet.
  5. Landsbyens arbejde med trivsel, sundhed, frivillighed og sociale fællesskaber.
  6. Landsbyens arbejde med klima, biodiversitet og ressourcer.
  7. Landsbyens overordnede udvikling.

Læs mere om kriterierne for Landsbyprisen.

Revideret 05-11-2021