Region Midtjylland uddelte igen en landsbypris i 2016 på 150.000 kr. til en landsby, der formår at skabe udvikling. Modtager af Landsbyprisen 2016 blev Feldballe i Syddjurs Kommune.

De Lokale Aktions Grupper (LAG’er) og kommuner uden LAG havde indstillet 11 midtjyske landsbyer til årets landsbypris. Der er tale om 11 midtjyske landsbyer, der har gjort en særlig indsats for at overleve som helstøbte landsbyer.

Læs pressemeddelelsen om kandidaterne til Landsbyprisen 2016

Kort om kandidaterne til Landsbyprisen 2016

Barrit, Hedensted Kommune

Barrit by har fastholdt indbyggertallet fra 2010 til 2015, selv om der generelt i sognet er sket et fald i befolkningen. En handlingsplan fra 2009 er grundlaget for samarbejdet i Barrit, der i høj grad er koblet til Barrit Idræts- og Kulturcenter. Barrit har lokal skole, SFO og Børnehus med vuggestue og børnehave. Der arbejdes aktivt på at udbygge byens idrætsfaciliteter og tiltrække en ny dagligvarebutik efter lukning af den lokale Brugs. Et initiativ – Green Team Barrit – med 17 personer hjælper med at holde byen pæn og indbydende ved at slå græs, fjerne ukrudt m.m.

Feldballe, Syddjurs Kommune

I Feldballe har borgerne oprettet friskole efter lukning af folkeskolen. Foreningen Feldballe Hallen har etableret et stort nyt idrætsanlæg både via et stort frivilligt arbejde og økonomisk bidrag fra byens beboere. Andelsforeningen Friland spiller en betydelig rolle for fællesskabet i forhold til bæredygtige løsninger på energi- og miljøområdet samt i forhold til lokale fødevarer.

Feldborg, Herning Kommune

I Feldborg er der i 2015 etableret en friskole efter lukning af folkeskolen. I et samarbejde mellem BMX klubben, Feldborg Hallen og Herning kommune er der i 2015 bygget en BMX hal, der kan bruges til internationale stævner. Hallen er bygget med en betydelig opbakning gennem indsamling af penge og arbejdskraft samt med tilskud fra kommunen. Byens fjernevarmeværk har etableret et solfangeranlæg, der har nedbragt varmeprisen betragteligt.

Gjerrild, Norddjurs Kommune

I Gjerrild blev den lukningstruede købmandsbutik reddet ved salg af borgeraktier, således at butikken udlejes til en købmand. Der er et aktivt foreningsliv i byen, der blandt står for en sommerhøjskole for lokale og turister. Borgerforeningen har sammen med frivillige udbygget et skovområde med søer, stisystemer, ude-fitness og en shelterplads.

Gudum, Lemvig Kommune

Der er i Gudum etableret et nyt sognehus i den nedlagte folkeskole. Sognehuset er et moderne fælles samlingssted, der har afløst det gamle forsamlingshus og missionshus. Sognehuset er etableret gennem en lokal indsamling, eksterne fondsmidler samt et stort frivilligt arbejde med ombygningen. Livsstilshøjskolen, der blev startet tilbage i 2007 i det nedlagte plejehjem, er også et betydeligt aktiv for byen. Den gamle Klostermølle er blevet renoveret og har i år genoptaget maling af mel.

Kjeldbjerg, Viborg Kommune

Forsamlingshuset og Kjeldberg Torv er omdrejningspunkt for udviklingen i Kjeldbjerg. Gennem en lokal indsamling og en donation er forsamlingshuset blevet kraftigt renoveret med fokus på energibesparelser. Viborg Kommune har købt og nedrevet den gamle købmandsbutik og udlejet grunden til Kjeldbjerg Borgerforening, der har etableret et torv.

Lyne, Ringkøbing-Skjern Kommune

Der er i Lyne arbejdet med etablering af lokale cykelstier samt renovering af idrætshallen. Der er samlet ind lokalt til renovering af idrætshallen, ligesom der er lagt et stort frivilligt arbejde i renoveringen. De to landsbyer Lyne og Sdr. Vium, har deltaget i et kommunalt projekt, 100 % Energilandsby. Det har ført til, at 70 boliger er blevet energirenoveret, hvilket har reduceret energiforbruget med 10 %. Der er generelt et tæt samarbejde mellem Lyne og nabolandsbyer, dog især Sdr. Vium.

Nr. Søby, Skive Kommune

Nr. Søby er fra at være en lille landsby vokset så meget, at den nu hænger sammen med Højslev Stationsby. Der er etableret en ny idrætshal ved Højslev skole med hjælp fra private indsamlinger og støtte fra virksomheder. Der er etableret en bypark i Nr. Søby, der benyttes til arrangementer.

Thorsminde, Holstebro Kommune

I Thorsminde er der gennemført en række projekter gennem de seneste år, bl.a. trappeanlæg for lystfiskere, forskønnelse og trafiksanering ved byens indfaldsvej, naturformidling m.m. Den gamle nedlagte skole er ombygget til Havets og Fjordens Hus, der udgør rammen for aktiviteter som et nyt nationalt center for coastal roning i samarbejde med Dansk Forening for Rosport. De mange projekter er baseret på en plan for udvikling af byen og sket gennem et omfattende frivilligt arbejde.

Tørring, Skanderborg Kommune

I Tørring har man på fællesarealet fået opstillet en gammel havnepavillon fra Ry. Pavillonen udgør samlingspunkt for aktiviteter for byens borgere. Der er brugt mange timer på fællesarealet med etablering af bålplads, boldbane, beplantning m.m. En udstykning med ni byggegrunde og etablering af fællesarealet har skabt grundlag for tilflytterfamilier med børn.

Uggelhuse, Randers Kommune

Der er gennemført flere projekter ved byens marina og jollehavn, bl.a. forbedrede adgangsforhold for handicappede, ophalersteder for både og havkajakker, shelters m.m. Området ved byens forsamlingshus er blevet forskønnet, og der er blevet lavet bålplads, shelters m.m. Der planlægges flere aktiviteter, der kommer til at indgå i ”Naturpark Randers Fjord”.

Revideret 11-02-2020