Fredag den 24. maj fik Idom-Råsted i Holstebro Kommune overrakt Region Midtjyllands Landsbyprisen 2019 og medfølgende 150.000 kroner. Det er anden gang, Idom-Raasted modtager prisen. Landsby-området syd for Holstebro fik også regionens landsbypris i 2009, da prisen blev uddelt for første gang.

Idom-Råsted fejrede Landsbyprisen 2019

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Regionsrådet besluttede den 27. marts, at Idom-Raasted skulle tildeles prisen. Den dag mødte lokale repræsentanter op ved regionsrådsmødet for at få den endelige afgørelse. 

Formand for borgerforeningen i Idom-Råsted Dennis Thiesen hilser på regionsrådsformand Anders Kühnau (S) og formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) den 27. marts 2019. I baggrunden ses Kai Bredholt, der er kunstnerisk leder af Landsbylaboratoriet i Idom-Råsted. Foto: Region Midtjylland 

Men der var tæt løb om årets landsbypris. Så tæt, at de to øvrige topkandidater – Fjordklyngen i Viborg Kommune, og Knebel i Syddjurs Kommune – ekstraordinært hver tildeles en særpris og 75.000 kroner som anerkendelse af en flot indsats og udvikling. 

I alt var otte områder i spil til Landsbyprisen 2019

Kort med kandidater til landsbyprisen 2019

Kandidaterne til Landsbyprisen 2019 i Region Midtjylland. Fjordklyngen omfatter de seks landsbyer Skringstrup, Låstrup, Skals, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. 

Det er de enkelte Lokale Aktions Grupper (LAG'er), der i samarbejde med kommune(r) kan indstille et forslag pr. kommune. Kommuner uden LAG kan selv fremsende forslag.

De penge, der følger med landsbypriserne, kan bruges til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse i det pågældende område.

Vejledende kriterier - Landsbyprisen 2019

Landsbyprisen 2019 kan tildeles en landsby, der ikke må have flere end  2.000 indbyggere. Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter den bedst samlede opfyldelse af følgende syv kriterier:

  1. Landsbyens fysiske miljø i form af boliger, øvrige bygninger, pladser m.m. skal udgøre et attraktivt nærmiljø uden forfaldne bygninger (arbejder på at fjerne forfaldne bygninger) samtidig med god adgang til naturen. (Et godt fysisk miljø kan være skabt gennem saneringer, etablering af nye aktiviteter eller faciliteter i landsbyen) 
  2. Der skal være et stærkt lokalt engagement i landsbyen gennem flere år, hvor beboerne gør en indsats for at gøre landsbyen attraktiv.
  3. Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår – f.eks. nedlæggelse af offentlig service (skoler, børnehave, plejehjem m.m.) eller private arbejdspladser.
  4. En udvikling der tager udgangspunkt i stedbundne potentialer der f.eks. kan bestå af lokal kultur, af kulturarv i form af bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder, lokale værdier – viden og sociale netværk opstået over tid båret af et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Bæredygtig udvikling f.eks. med fokus på klima, energiløsninger, miljø og FN's verdensmål indgår også som stedbundne potentialer.
  5. Landsbyen har baseret sine aktiviteter og udvikling på en planlagt udvikling ud fra landsbyens forslag (f.eks. en lokal udviklingsplan) og indgår i et tæt samarbejde med kommunen. (Dvs. ikke alene baseret på en kommunal planlægning).
  6. Evne til at samarbejde og indgå "arbejdsdeling" med nabolandsbyer f.eks. i et klyngesamarbejde (prisen deles mellem to eller flere landsbyer).
  7. Landsbyen skal tilbyde et socialt og kulturelt miljø (med en befolkning, der yder en frivillig indsats i det lokale foreningsliv).
Revideret 25-02-2022