Puljen er pt. lukket for ansøgninger

Ansøgningsfristen for Runde 1 2021 var 3. maj 2021.

Bliv udvikler og partner i et nyt bæredygtighedstiltag!

Region Midtjylland gennemfører i 2021 en række eksperimenterende udviklingsprojekter i landdistrikterne. Projekterne tager udgangspunkt i landdistriktsstrategiens vision "Landdistrikterne i Region Midtjylland skal være attraktive steder at bo med aktive fællesskaber, der viser vejen til det gode og bæredygtige liv". Vi annoncerer hermed en ny ansøgningsrunde med frist den 3. maj. Region Midtjylland vil med udviklingsprojekterne sætte turbo på den bæredygtige udvikling i landdistrikterne.

Regionen forventer at starte i alt 3-6 projekter i 2021 med et maksimalt tilskud på op til kr. 100.000 hver. Der stilles krav om medfinansiering til projekterne, der svarer til minimum det regionale tilskud.

Find mere information og ansøgningsskemaet her.

Læs Standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands tilskudsmidler.

Hvem kan søge tilskud til landdistriktsudvikling i 2021?

Kommuner i Region Midtjylland kan sammen med et lokalfællesskab – fx en landsby eller en klynge – og andre aktører søge tilskud på op til 100.000 kroner. De berørte lokale fælleskaber skal være en central og aktiv del af projektet.

Hvad kan der søges tilskud til i 2021?

Tilskudsmidlerne kan bruges til:

  • Projektforberedelse og mobilisering i lokalsamfund
  • Modning af ideer og udvikling af metoder og nye organiseringer
  • Projektrelaterede procesaktiviteter – fx projektledelse, facilitering, konsulentbistand, lærings-, uddannelses- og matchmakingaktiviteter samt leje af faciliteter til arrangementer.

Regionen giver tilskud til projekter, der lever op til de 7 principper for bæredygtig udvikling i landdistrikterne, som er beskrevet i landdistriktsstrategien.

Projekterne skal bidrage til at vise vejen til sammenhængende lokale løsninger, der adresserer flere samfundsmæssige og lokale bæredygtighedsudfordringer samtidig. På den måde har regionen, kommunen og de lokale samfund mulighed for at opfylde flere af FN17's mål.
Regionen prioriterer projekter baseret på partnerskaber mellem forskellige aktører – gerne på tværs af geografi, fagligheder og perspektiver. Det er vigtigt, at projekterne er afstemt med eksisterende kommunale strategier og tiltag i og for lokalområdet.

Regionen yder ikke tilskud til markedsføringsaktiviteter, udarbejdelse af ansøgninger, investeringer i udstyr eller etablering af fysiske faciliteter. Der kan kun i begrænset omfang gives tilskud til forplejning.