Skal landdistrikternes særlige potentialer udfoldes, kræver det et tæt og koordineret samarbejde på tværs af organisationer, geografi og fagligheder.

For at understøtte opbygningen af en stærk fælles indsats har regionen i samarbejde med en række lokale og kommunale aktører lavet en strategi for bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

I arbejdet fokuserer regionen på:

  • Opbygning og formidling af viden om bæredygtig landdistriktsudvikling, eksempelvis gennem analyse-, udviklings- og forskningsaktiviteter samt årlige konferencer og seminarer for aktører og partnerskabskredsen.

  • Facilitering af netværk og partnerskabsdannelse med henblik på sikre erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, udvikling af nye projekter og fælles policy indsatser i forhold nationale og internationale dagsordener og investeringer på landdistriktsområdet.

  • Eksperimenterende projekter, der skal udvikle og afprøve metoder og organiseringer, som kan fremme og accelerere den bæredygtige udvikling i landdistrikterne.

  • Kommunikationsinitiativer, der dels skal styrke erfaringsudvekslingen mellem aktørerne og dels skal synliggøre muligheder og kvaliteter i landdistrikterne, eksempelvis gennem videreudvikling af Region Midtjyllands landsbypris.

Initiativerne vil over tid arbejde med forskellige temaer, som – med FNs verdensmål som overordnet ramme – sætter fokus på aktuelle behov, problemstillinger og muligheder i landdistrikterne. Partnere og aktører vil blive inviteret til at medvirke til udpegning af kommende temaer, bl.a. i forbindelse med de årlige konferencer og seminarer.

Download Strategi for landdistrikterne 2020-2030.

 

De syv principper