Region Midtjylland arbejder for at understøtte en effektiv og bæredygtig mobilitet i hele regionen. De forskellige mobilitetstilbud og -muligheder har stor betydning for borgernes muligheder for at transportere sig rundt, f.eks. til og fra arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. Og det har betydning for borgernes mulighed for at leve det gode liv i hele regionen.

Regionen har ansvaret for de regionale busruter, der kører mellem to eller flere kommuner, og for flere togstrækninger i regionen. Vi arbejder for at gøre mobiliteten bæredygtig og effektiv.

Region Midtjylland deltager i mobilitets- og trafikplansamarbejder. Vores primære samarbejdspartnere er kommunerne, Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Aarhus Letbane. I punkterne herunder kan du læse mere om vores arbejde med mobilitet.

Mobilitet og infrastruktur

Region Midtjyllands midlertidige udvalg for kollektiv trafik har samlet sine anbefalinger til Region Midtjyllands fremtidige arbejde med mobilitet og infrastruktur. Se og høre mere om anbefalingerne i videoen her.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.