På billedet ses en station i Aarhus, hvor letbanen lige er ankommet og en blå regional bus lige er kørt videre.

Klimaudfordringerne har på få år rettet fokus på nødvendigheden af bæredygtige løsninger. Det har vist sig, at omstilling til bæredygtig transport og mobilitet er særligt udfordrende.

Region Midtjylland arbejder for en bæredygtig omstilling af transporten. Det er bl.a. afspejlet i Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2020-2030, der har FN's 17 verdensmål som ramme, og Region Midtjyllands Strategi for bæredygtighed 2030.

Regionsrådet har indgået en klimasamarbejdsaftale med transportministeren. Begge parter forpligter sig til at arbejde for den grønne omstilling af kollektiv trafik, transport og mobilitet. Selve klimasamarbejdsaftalen kan ses her.

Klimasamarbejdsaftalen med transportministeren sætter retningen for vores arbejde med bæredygtig mobilitet og den grønne omstilling.

På siden her kan du læse mere om de bæredygtige tiltag inden for mobilitet, som vi arbejder med.

Grøn omstilling af de regionale kollektive busser

Batteritog på Lemvigbanen og strækningen Holstebro-Skjern

Samarbejde om bæredygtig mobilitet