Billedet viser en regional blå bus.

Region Midtjylland er ansvarlig for de regionale busser, der kører på tværs af kommunegrænserne og forbinder de større byer i regionen. På samme måde er kommunerne ansvarlige for de lokale busruter inden for kommunegrænserne. De regionale ruter er primært tilrettelagt efter borgernes behov for transport til og fra arbejde og uddannelse.

Både region og kommuner bestiller den kollektive trafik hos trafikselskabet Midttrafik. Midttrafik sørger for at planlægge de enkelte busruters forløb og rådgiver om optimal rutestruktur og serviceniveau samt koordinerer et sammenhængende kollektivt trafiknet.

Du kan læse mere om Midttrafik på deres hjemmeside. Her finder du også de regionale køreplaner.

I det følgende kan du læse mere om de regionale busser.

Regionens budget til kollektiv trafik

Tilpasning af busdrift for 2023

Fakta om de regionale busser

COVID-19 pandemiens påvirkning på den kollektive transport

Grøn omstilling af de regionale busser

Samarbejder om mobilitet og trafikplaner