Region Midtjyllands rolle i den kollektive trafik er at sørge for forbindelse mellem de større byer på tværs af kommunegrænser, hvor der ikke er anden kollektiv trafik. På samme måde skal de enkelte kommuner finansiere lokale ruter inden for kommunegrænserne.

De ruter, der ikke længere skal finansieres regionalt, har alle primært befordret passagerer inden for de enkelte kommuner, mens kun få passagerer har krydset kommunegrænsen. Dermed er disse ruter ikke omfattet af den regionale opgave.

Derfor skal vi spare 

Der skal spares penge på den regionale busdrift pga. stigende driftsomkostninger og stagnerende indtægter. 

Gennem de seneste 10 år er kollektiv trafik kommet til at udgøre en meget stor andel af det samlede budget til regional udvikling (ca. 66 pct. i 2019). Hvis vi ikke bremser den udvikling, kommer det til at ramme andre områder af regional udvikling. Herunder eksempelvis hjælp til borgere ramt af jordforurening.

Samlet set er der i dag et sparebehov på kollektiv trafik på 60 mio. kroner. Beløbet har tidligere været vurderet til cirka 40 mio. kroner - at det er steget skyldes en række forskellige ting.

Øgede udgifter til letbanen udgør ca. 16 mio. kroner af det forøgede sparebehov.

Dertil kommer udgifter til drift af busserne, der er steget hurtigere end ventet, samt investeringer i nye tog til Lemvigbanen, der belaster budgettet fra 2020 og frem.

Statens omprioriteringsbidrag sammen med regeringens beslutning om at fratage regionerne opgaven med erhvervsfremme, betyder at regionen fra 2019 får ringere mulighed for at prioritere udgifter inden for budgettet til regional udvikling. 

Besparelser på busdrift

Sådan kører de blå busser efter 30. juni 2019

Disse ruter finansierer regionen ikke længere

Så mange penge bruger regionen på busser i de enkelte kommuner

Så meget fylder kollektiv trafik i budgettet

Sådan kører busserne i de enkelte kommuner

Revideret 09-09-2021