Grafik med biler og busser

Hvordan kommer vi frem i fremtiden?

Kollektiv trafik udvikler og ændrer sig hele tiden. Det samme gør teknologien. Samtidig er det nu meget dyrt at drive busser og tog. Der skal tænkes nyt. 

Men hvordan kommer vi bedst frem i fremtiden? Det vil vi i Region Midtjylland samarbejde med borgere, kommuner, uddannelser og virksomheder om. 

Tilpasning af økonomien i 2023

Danmark er ramt af energikrise. Det betyder dyrt brændstof, og det har fået prisen på kollektiv trafik til at stige endnu mere. Samtidig er billetindtægterne for lave. 

Derfor er det nødvendigt at lave tilpasninger i den kollektive trafik i 2023, så Region Midtjyllands budget på 380 mio. kroner til kollektiv trafik bruges mest hensigtsmæssigt. 

Region Midtjylland arbejder sammen med kommunerne og Midttrafik på en plan for besparelserne. 

Læs regionsrådets behandling af besparelser den 28. september 2022

Læs udvalget for regional udviklings behandling den 5. oktober 2022 inkl. "Balancekatalog" fra Midttrafik 

Læs udvalget for regional udviklings behandling den 9. november 2022  

Bilag til kommune-møder

Hvorfor skal vi spare på kollektiv trafik?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.