Billede af et tog og en bus

Mobilitet indeholder i høj grad et samspil mellem mange forskellige transportformer, f.eks. gang, cykel, bus, tog og bil. Det stiller krav til både den kollektive trafik og til infrastrukturen. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med mobilitet sker i et samarbejde, da der er mange aktører og mange brugere.


I det følgende kan du læse mere om de forskellige mobilitetssamarbejder, regionen er en del af.

Samarbejde om bæredygtig mobilitet

Fælles infrastrukturindspil

Fælles mobilitetsplaner og trafikplaner

Samarbejde med borgerne – Passagerråd

Samarbejde om supercykelstier