Region Midtjylland samarbejder med Midttrafik og kommunerne i regionen om den kollektive transport, herunder hvordan der skabes den bedst mulige mobilitet for de afsatte midler hertil. På siden her kan du læse om de forskellige mobilitetsplaner og trafikplaner, som regionen er involveret i.

Kollektiv Trafikplan MidtVest

Djurs Mobilitetsstrategi 2016-2025

Midttrafiks Trafikplan 2019-2022

Overblik over andre trafikplaner, som regionen har været involveret i