Billedet viser et af Midtjyske Jernbaners tog på Holstebro-Skjern strækningen

Region Midtjylland er ansvarlig for togstrækningen mellem Thyborøn, Lemvig og Vemb (også kendt som Lemvigbanen) og togstrækningen mellem Holstebro og Skjern i Vestjylland. Her betaler regionen for togdriften, og togselskabet Midtjyske Jernbaner A/S står for selve driften. Region Midtjylland er medejer af Aarhus Letbane i Østjylland. På siden her kan du læse mere om vores arbejde med tog og letbane. 

Regionens budget til kollektiv trafik

Aarhus Letbane

Togstrækninger og Midtjyske Jernbaner

Grøn omstilling af tog