Foto af blå busser der krydser hinanden midti Aarhus ved Dokk1

Region Midtjylland ønsker at understøtte en effektiv og bæredygtig mobilitet i regionen. De forskellige transporttilbud, den trafikale og digitale infrastruktur har stor betydning for bosætning, arbejdspladser, trivsel og miljøet.

Vi har ansvaret for de regionale busser, der kører på tværs af kommunerne, Lemvigbanen og ejer sammen med Aarhus Kommune den ny letbane.

Vi arbejder på at skaffe flere statslige midler til trafikal infrastruktur og forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i regionen til glæde for både virksomheder og borgere.

Anbefalinger til Region Midtjyllands arbejde med mobilitet og infrastruktur

   

Med udgangen af 2018 kom Region Midtjyllands midlertidige udvalg for kollektiv trafik med sine anbefalinger til det fremtidige arbejde med mobilitet og infrastruktur fx i en ny mobilitetsstrategi for den midtjyske region. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 12-05-2021