Letbanen binder Østjylland sammen

Region Midtjylland og Aarhus Kommune ejer Aarhus Letbane, Danmarks første letbane, der med udgangspunkt i Aarhus skaber bedre trafikal sammenhæng i Østjylland.

Den politiske vision om letbane i Aarhusområdet er funderet i letbanesamarbejdet mellem otte kommuner (Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs), Region Midtjylland og trafikselskabet Midttrafik.

Læs mere på letbanens hjemmeside

Første etape af letbanen

Den indre strækning af letbanen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet åbnede den 21. december 2017. Strækningen til Odder åbnede den 25. august 2018. Strækningen til Grenaa åbnede den 30. april 2019.

De to eksisterende jernbaner, Grenaabanen og Odderbanen, bygges om til letbane og bliver forbundet med et nyt 12 kilometer letbanespor igennem Aarhus. Samlet set bliver letbanen 110 kilometer lang.

Letbanens første etape får i alt 49 stoppesteder. Grenaabanens og Odderbanens nuværende stoppesteder bevares og hertil kommer 17 stoppesteder på den nye strækning. Derudover er der planlagt nye stoppesteder i Thorsager og Hessel på Djursland.

De næste etaper af letbanen

Der er en VVM-proces i gang for de kommende etaper Brabrand-Aarhus Ø og Lisbjerg-Hinnerup forbi E45, hvor den etableres et parkér og rejs-anlæg, hvor der kan skiftes til og fra letbanen.

Staten har afsat et tilskud på 40 mio. kr. til forundersøgelser og VVM letbanens etape 2 samt til en undersøgelse af mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand, der kobler letbanen op på regionaltog, fjerntog og busser.

 

Revideret 10-03-2021