Billede af regional bus og letbanen i Aarhus.

Region Midtjylland arbejder for en bæredygtig omstilling af transportsektoren. Det er bl.a. afspejlet i Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2020-2030, der har FN's verdensmål som ramme, og Region Midtjyllands Bæredygtighedsstrategi 2020-2030, som forventes godkendt i efteråret 2020. 

Region Midtjylland arbejder sammen med de 19 kommuner og Midttrafik omkring mobilitet. Der er enighed om, at bæredygtighed inden for mobilitet skal være en fælles overligger for samarbejdet. 

Grøn omstilling af de regionale kollektive busser

Region Midtjylland finansierer 285 rutebusser, hvilket svarer til ca. 8 % af bustrafikken på landsplan i 2019. 

Disse busser arbejder regionen sammen med Midttrafik om at få omstillet til grøn trafik. Omstillingen sker i takt med, at de nuværende busruter skal i udbud. Det vil derfor ske løbende i løbet af de kommende ti år. 

Rådgivningsvirksomheden COWI har lavet en analyse, som viser, at det frem 2030 er muligt at gennemføre markante reduktioner i udledningen af klimagasser fra den regionale kollektive bustrafik. Analysen af grøn omstilling for de regionale busser kan ses her.

Analysen fremhæver biogas som et oplagt alternativ til fossil diesel i størstedelen af Region Midtjylland, hvor der er god tilgængelighed til naturgasnettet. Derudover fremhæver analysen også HVO-biodiesel som en mulighed i de områder, hvor der ikke er adgang til naturgasnettet samt i en overgangsperiode, hvor det kan afklares, om andre bæredygtige drivmidler kan anvendes. 

Som en del af analysearbejdet har COWI også lavet en rapport med 'Scenarier for grøn omstilling af de regionale busser', så disse kan være CO2-neutrale i 2030. Rapporten 'Scenarier for grøn omstilling af de regionale busser' kan ses her.