Region Midtjyllands rolle i den kollektive trafik er at finansiere et regionalt busnet, der forbinder de større byer. På samme måde skal de enkelte kommuner finansiere lokale ruter inden for kommunegrænserne.

Hver dag stiger cirka 55.000 midtjyder på de blå regionalbusser til arbejde, uddannelse eller fritidsaktiviteter.

Både region og kommuner bestiller trafikselskabet Midttrafik til at planlægge de enkelte busruters forløb.

Midttrafik rådgiver herefter om optimal rutestruktur og serviceniveau og koordinerer et sammenhængende kollektivt trafiknet.

Læs mere på Midttrafiks hjemmeside.

Regional kollektiv trafik er som udgangspunkt underskudsgivende. Billetindtægter dækker ca. 57 % af omkostningen, regionen dækker de sidste ca. 43 % ved et tilskud.

Region Midtjylland bruger i 2019 cirka 337 mio. kroner på den kollektive trafik.

Regionen finansierer næsten 100 regionale busruter, Lemvigbanen og 50 % af udgifterne til Aarhus Letbane.

Region Midtjylland arbejder for...

Regionale busruter

Midtjyske Jernbaner A/S

Trafikplaner

Revideret 10-03-2021