Besparelser på busdrift 

På sit møde den 31. oktober 2018 vedtog regionsrådet den endelige plan for budgetoverholdelse i forhold til den kollektive trafik. Planen betyder, at der fra 2019 spares cirka 60 mio. kroner årligt (besparelsen får fuld effekt i 2020) i form af busruter, der ikke længere finansieres regionalt. 

Samtidigt besluttede regionsrådet at give et treårigt driftstilskud til syv ruter, hvor uddannelsessøgende rejser over en kommunegrænse for at komme til uddannelsesstedet. 

Efter besparelsen er Region Midtjyllands budget til kollektiv trafik i 2019 på 337,6 mio. kroner. Det samlede budget for hele Regional Udvikling er i 2019 på 513,4 mio. kroner.

Regionsrådet har besluttet, at Midttrafik fremover løbende skal tilpasse serviceniveauet, så udgifterne i fremtiden ikke overskrider regionens budget til kollektiv trafik. 

Se nyhed om besparelserne fra 31. oktober 2018

Hvad er regionens rolle i forhold til busdrift?

Region Midtjyllands rolle i den kollektive trafik er at sørge for forbindelse mellem de større byer på tværs af kommunegrænser, hvor der ikke er anden kollektiv trafik. På samme måde skal de enkelte kommuner finansiere lokale ruter inden for kommunegrænserne.

De ruter, der med tilpasningen ikke længere skal finansieres regionalt, har alle primært befordret passagerer inden for de enkelte kommuner, mens kun få passagerer har krydset kommunegrænsen. Dermed er disse ruter ikke omfattet af den regionale opgave.

Derfor skal vi spare - Letbanen er kun en del af forklaringen

Sådan kører de blå busser efter 30. juni 2019

Disse ruter ophører regionen med at finansiere

Så mange penge bruger regionen på busser i de enkelte kommuner

Så meget fylder kollektiv trafik i budgettet

Sådan kører busserne i de enkelte kommuner

Flere oplysninger

 

Kontaktoplysninger