Adgang til hurtigt internet og god mobildækning i både byer og landdistrikter er afgørende for væksten i hele Region Midtjylland.
Desværre er der flere steder i regionen store udfordringer med dækningen. Dem arbejder regionen for at løse med udgangspunkt i en fælles strategi- og handlingsplan vedtaget sammen med de 19 kommuner. Blandt andet med en række anbefalinger til staten.

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur (pdf)

Anbefalinger til staten

Bredbåndspuljen

Revideret 10-03-2021