Mobilitetsstrategi for Region Midtjylland

Høj mobilitet er afgørende for, at borgere og virksomheder i Region Midtjylland kan få optimale betingelser for at trives og udvikles. Muligheden for mobilitet er vigtig både for den enkelte borger og for virksomhederne og er med til at understøtte den regionale udvikling.

Mobilitet indeholder i høj grad et samspil mellem mange forskellige transportformer: gang, cykel, bus, tog, bil, delebiler og flextur. Det stiller krav til både den kollektive trafik og til den trafikale og digitale infrastruktur.

Hvordan dette samspil i praksis kan ske, ønsker Region Midtjylland at komme med et bud på i en fælles mobilitetsstrategi for hele regionen.

Djurs Mobilitetsstrategi

Region Midtjylland, Norddjurs og Syddjurs kommuner og Midttrafik har sammen udarbejdet en mobilitetsstrategi for Djursland. Målet er at definere de strategiske principper for, hvordan Djursland bindes effektivt sammen internt, mod Aarhus og Randers og for Djurslands opkobling på den nationale og internationale infrastruktur.

Læs mere om Djurs mobilitetsstrategi

Anbefalinger til Region Midtjyllands arbejde med mobilitet og infrastruktur

   

Med udgangen af 2018 kom Region Midtjyllands midlertidige udvalg for kollektiv trafik med sine anbefalinger til det fremtidige arbejde med mobilitet og infrastruktur fx i en ny mobilitetsstrategi for den midtjyske region. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Revideret 11-02-2020