Trafik på motorvej ved Herning nær rundkørsel ved Sunds. Foto: Lene Christensen, Region Midtjylland

Fælles prioritering af trafikal infrastruktur

Region Midtjylland arbejder tæt sammen med kommuner og stat for at sikre trafikal infrastruktur, der får regionen til at hænge optimalt sammen og samtidig giver adgang til resten af Danmark og verden.

Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen udarbejdet fælles anbefalinger til statslige investeringer i regionens trafikale infrastruktur, veje, jernbaner og en fast Kattegatforbindelse.

Det første fælles indspil blev udarbejdet i 2007 og revideret i 2013. Det er senest blevet opdateret i 2019 og sendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeren, Transport-, Bygnings- og Boligudvalget og til folketingsmedlemmer valgt i Region Midtjylland. 

Fast Kattegatforbindelse

En af de fælles prioriteringer er at få etableret en fast Kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland. Forbindelsen skal være med til at binde Danmark bedre sammen til gavn for vækst og udvikling i hele landet, bl.a. ved en togforbindelse med kun én times transporttid mellem Aarhus og København.

Derfor deltager Region Midtjylland i Kattegatkomitéen, som vi var med til at stifte i 2008.

Kattegatkomitéens formål er, at:

  • Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Danmark
  • Påvirke Folketinget til at igangsætte en tilbundsgående analyse/undersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
  • Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse

Der er besluttet, at der gennemføres forundersøgelser for både en ren vejforbindelse og for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er afsat 60 mio. kr. til dette arbejde på Finansloven 2019. Forundersøgelserne forventes at strække sig over et par år og vil danne grundlag for en egentlig principbeslutning om at etablere en fast Kattegatforbindelse.

Regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau er formand for Kattegatkomitéen. Komitéen ledes af et formandskab, som foruden Anders Kühnau, består af regionsrådsformand i Region Nordjylland Ulla Astman, borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm, borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard, regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen, borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen og branchedirektør i Dansk Industri Michael Svane.

Kattegatkomitéen har ca. 40 medlemmer, som består af repræsentanter for erhvervslivet, organisationer, videninstitutioner og regionale og kommunale politikere.

Region Midtjylland varetager sekretariatet for komitéen sammen med Aarhus Kommune.

Læs mere på En fast Kattegatforbindelses hjemmeside.

Revideret 11-02-2020